A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide wordt definitief breder

door | 7 april 2021, 13:51 | Nieuws

De verbreding van de A2 tussen verkeersknooppunten Het Vonderen en Kerensheide gaat door. Nagenoeg alle bezwaren zijn woensdag door de Raad van State ongegrond verklaard. De aanbesteding en voorbereiding van de uitvoering kunnen nu verder. De snelweg gaat volgens planning in 2022 op de schop en wordt uiterlijk 2027 opgeleverd.

Bomen bij geluidsscherm Echt

De Raad van State bepaalde wel dat langs de laatste 150 meter van het geluidscherm bij Echt bomen moeten worden aangeplant. Demissionair minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is blij met de uitspraak. “Het verbeteren van de bereikbaarheid in Midden-Limburg is van groot belang voor iedereen die hier werkt en woont. Minder files, minder sluipverkeer; dit stukje Nederland wordt veiliger en beter bereikbaar en dat is winst.”

Op 9 december 2019 ondertekende Van Nieuwenhuizen een tracébesluit. Hierin zijn tal van verbeteringen vastgelegd in vergelijking met het eerdere ontwerp. Zo komt er een geluidsscherm van drie meter hoog bij de Loperweg in Echt, een geluidsscherm van twee meter hoog en bijna 2 kilometer lang voor de kern Born en een hoger geluidscherm voor de kern Berkelaar. Het viaduct Gebroek wordt herbouwd als verbinding voor fietsers, voetgangers en overig gemotoriseerd verkeer met een beperkte snelheid.

Knooppunt Het Vonderen

De A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide wordt over een lengte van 18 kilometer verbreed van 2×2 met spitsstroken, naar 2×3 rijstroken met vluchtstroken. Ook de verbindingsboog van de A73 naar de A2 bij knooppunt Het Vonderen wordt aangepast om beter aan te sluiten op het nieuwe ontwerp van de A2.

Faunapassage

In totaal worden elf viaducten en onderdoorgangen vernieuwd, vier viaducten blijven behouden en één viaduct en onderdoorgang komen te vervallen. Er komen drie grote faunapassages: twee onder de weg en één onder het Julianakanaal. Daarnaast komt er een zogeheten ‘parkway’. Dat is een 15 meter brede groenzone aan weerszijden van de A2. Bomen en struikgewas zorgen ervoor dat de snelweg zoveel mogelijk onderdeel is van het landschap.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors