Aantal inbraken in Echt-Susteren fors toegenomen in jaar tijd

door | 16 januari 2024, 12:24 | Nieuws

Er is in de gemeente Echt-Susteren veel meer ingebroken in woningen in 2023 dan in het jaar ervoor.

In 2022 werden 26 woninginbraken gerapporteerd bij de politie. Vorig jaar lag dit aantal op 35. Dit komt neer op een stijging van 34,6 procent. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van politiecijfers.

In buurgemeente Roerdalen steeg het aantal inbraken zelfs met 70 procent. Daarmee zag Roerdalen in Limburg, na de gemeente Bergen, het aantal woninginbraken het meest toenemen.

Limburg wijkt af van landelijke trend

In ruim twee derde van de Limburgse gemeenten is in 2023 vaker ingebroken dan het jaar daarvoor. Maastricht staat zelfs in de top drie van de 20 grootste steden van Nederland waar de hoogste stijging in het aantal inbraken is geweest.

Dat wijkt af van de landelijke trend, waarbij er het afgelopen jaar juist minder vaak werd ingebroken. De politie noteerde in 2023 bijna 23.000 inbraken, tegenover ruim 24.000 een jaar eerder. Daarmee is het totaal aantal inbraken van het hele land gedaald tot het laagste niveau in twaalf jaar tijd. De politie heeft niet onderzocht waarom het aantal woninginbraken in Nederland daalt. Wel zegt een woordvoerder dat steeds meer mensen met (deurbel)camera’s ophangen, die een preventieve werking zouden hebben.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors