Aantal woninginbraken Echt-Susteren blijft hetzelfde in coronajaar

door | 2 maart 2021, 10:12 | Nieuws

Het aantal woninginbraken in de gemeente Echt-Susteren was in 2020 evenveel als in het jaar daarvoor.

In onze gemeente werd vorig jaar 75 keer melding gemaakt van inbraken in woningen, volgens cijfers van het CBS. Zoveel inbraken waren er ook in 2019.

Minder inbraken, meer online criminaliteit
De landelijke trend is juist dat het aantal inbraken fors is afgenomen. Er is geen onderzoek gedaan naar die reden, maar het is volgens het CBS aannemelijk dat het criminaliteitsbeeld in 2020 is beïnvloed door de coronapandemie en de genomen maatregelen. Tegelijkertijd registreerde de politie meer online criminaliteit zoals verkoopfraude, valsheid in geschrifte en hacken.

Inbraken in buurgemeenten afgenomen
In buurgemeente Maasgouw nam het aantal inbraken met meer dan de helft af. Zo waren er vorig jaar nog maar 30 woninginbraken, tegenover 70 in 2019. In Roerdalen waren vorig jaar 15 minder woninginbraken dan het jaar daarvoor. Ook in Sittard-Geleen daalde het aantal inbraken van 330 in 2019 naar 170 vorig jaar, een daling van bijna 50 procent. Gulpen-Wittem heeft als enige Limburgse gemeente juist meer meldingen van woninginbraak vergeleken met het jaar daarvoor.

Ook het aantal meldingen van winkeldiefstal liet vorig jaar een daling zien. Winkeldieven hebben in 2020 minder vaak toegeslagen in Echt-Susteren dan het jaar ervoor. Vorig jaar zijn 21 winkeldiefstallen in onze gemeente gemeld, bleek uit politiecijfers. Het jaar daarvoor werden meer winkeldiefstallen gerapporteerd. In 2019 sloegen de dieven volgens politiecijfers namelijk 29 keer toe.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors