Actiegroep tegen sluiting basisschool Op de Slek

door | 2 juli 2021, 13:02 | Nieuws

Er is geen enkele basis om basisschool Op de Slek in Echt te sluiten. Dat stelt een actiegroep van ouders die het niet eens is met de plannen van de overkoepelende scholenstichting, dit meldt De Limburger.
De ouders werden begin deze maand ingelicht over het voornemen van de stichting Wijzers in Onderwijs om de kleine basisschool Op de Slek (66 leerlingen in 2022) te laten fuseren met Patricius in Pey. Maar waar de stichting hamert op het behoud van kwaliteit van onderwijs bij een fusie, ziet een groep bezorgde ouders het tegenovergestelde gebeuren.

„Juist de kleinschaligheid van Op de Slek is voor veel ouders een reden om voor die basisschool te kiezen”, zegt Aram Cober van de actiegroep die na de infoavond werd opgericht. „Er is meer aandacht voor individuele leerlingen. Groepsoverstijgend onderwijs is juist fantastisch. Kinderen van verschillende leeftijden in een klas, heeft ook voordelen. De jongere kinderen trekken zich op aan de ouderen. En het totale leerlingaantal is laag, maar niet onder de norm. Volgens ons gaat het enkel om de kosten voor een nieuw dak dat de stichting zich wil uitsparen.”

Dat er geïnvesteerd moet worden in de basisschool, is bekend. Maar ook de 1400 meter verderop gelegen basisschool Patricius moet gerenoveerd worden. En als de leerlingen van Slek erbij komen, moet er misschien wel uitgebreid worden. Cober: „In de tussentijd denkt men dan aan noodgebouwen als de kinderen van Op de Slek erbij komen. Maar hoe zit het dan met de kwaliteit van onderwijs? Er is gewoon geen plan, geen budget en ook geen reden voor een fusie. Kortom, geen reden om kinderen bij elkaar te gooien.”

Sentimenten

Ralph Henssen, bestuursvoorzitter van Wijzers in Onderwijs kent de sentimenten, maar is van mening dat een fusie meer voor- dan nadelen oplevert. „Het leerlingaantal daalt en we willen voor zijn dat we straks gedwongen worden Op de Slek te sluiten. Er ligt een alternatief op 1400 meter waar ruimte is voor 300 leerlingen. Dat zijn er in Pey nu 240. Renovatie is nodig maar daar gaat de gemeente over. Of dat verbouw of nieuwbouw wordt, is nog niet bekend. Ook de locatie niet. En als ouders de kleinschaligheid belangrijk vinden of klassen van meerdere groepen, dan kunnen we altijd kijken hoe we het onderwijs inrichten.”

De gemeenteraad heeft onderwijswethouder Pustjens opgedragen er alles aan te doen om de Slekker basisschool open te houden.

Bron: Dagblad De Limburger

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors