Actievoerders halen folie uit bomen Sterrebos voor vleermuizen

door | 23 oktober 2021, 20:47 | Nieuws

Zo’n 25 actievoerders van de groep ‘Red het Sterrebos’ hebben zaterdagmiddag folie verwijderd dat om bomen was gewikkeld in het Sterrebos naast Nedcar in Born. De actievoerders deden dat om vleermuizen de mogelijkheid te geven in de bomen te overwinteren.

Klimmers trokken van grote hoogte folie en zeilen uit de bomen in het bos tussen Nieuwstadt en Holtum omlaag.

Folie

VDL Nedcar had die folie aangebracht om te voorkomen dat de vleermuizen in de holle bomen zouden overwinteren. De aanwezigheid van vleermuizen zou de door VDL Nedcar gewenste boskap bemoeilijken.

Een woordvoerder van VDL Nedcar laat weten dat ze aangifte doen naar aanleiding van de actie.

Extinction Rebellion

Volgens een woordvoerder van actiegroep Extinction Rebellion bestaat de groep ‘Red het Sterrebos’ onder meer uit de plaatselijke tak van Extinction Rebellion Maastricht en lokale natuurliefhebbers.

Afwachten

De actievoerders wijzen op een tussentijdse uitspraak van de Raad van State (RvS). Die oordeelde dat eerst een definitieve uitspraak in deze zaak moet worden afgewacht. Zolang die uitspraak er niet is, mogen er geen bomen gekapt worden, aldus de Raad. De uitspraak voorkomt dat tegenstanders van de kap voor voldongen feiten worden gesteld in hun beroepsprocedure bij de Raad van State.

Snel beginnen

VDL Nedcar liet na de tussentijdse uitspraak van de RvS weten voorbereidingen voor de boskap te blijven uitvoeren tot de definitieve uitspraak er komt. Daarbij hoort ook het inpakken van holle bomen die vleermuizen gebruiken om er in te verblijven. De provincie Limburg en Nedcar willen snel met de boskap beginnen omdat dit een eventuele uitbreiding van Nedcar met een tweede productielijn mogelijk zou maken.

Nieuwe klanten

De provincie stelde daartoe in december 2020 het plan ‘Uitbreiding VDL Nedcar’ vast. Dat maakt uitbreiding van de fabriek mogelijk door de kap van bijna 8 hectare bos. De provincie wil op die manier voorkomen dat er lange procedures gevolgd moeten worden, wanneer die uitbreiding echt aan de orde is, bijvoorbeeld wanneer nieuwe klanten zich bij Nedcar melden.

Permanent verloren

In het bos komen beschermde soorten voor, waaronder de das, meerdere vleermuissoorten en de kleine ijsvogelvlinder. “Een groot deel van hun leefgebied en foerageergebied zou permanent verloren gaan ingeval deze bossen worden gekapt”, aldus de Raad in de tussentijdse uitspraak.

Geen offers

Volgens de actievoerders heeft Nedcar op eigen terrein voldoende mogelijkheden om uit te breiden en hoeft het bos daaraan niet geofferd te worden.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors