Begroting 2022: kleine lastenstijging, miljoeneninvesteringen in verschillende kernen

door | 12 oktober 2021, 14:28 | Nieuws

De gemeente Echt-Susteren investeert in 2022 miljoenen in Pey, Nieuwstadt en Roosteren. Ook is er onder andere geld gereserveerd voor de renovatie van het Connect College en de herinrichting van het centrum in Echt. Dat blijkt uit de gemeentebegroting voor volgend jaar.

Uitbreiding en woningbouw

In totaal is 4,75 miljoen euro uitgetrokken voor de gebiedsvisies van Nieuwstadt, Pey en Roosteren. In die kernen worden gebieden en wegen volgend jaar opnieuw ingericht. Ook het centrum van Echt gaat flink op de schop.

Vergeleken met 2021 wordt er volgend jaar 3,4 miljoen euro meer uitgegeven in het domein ‘Economische zaken en grondexploitaties’. Volgens wethouder Geert Frische ligt dat vooral aan de gronden die de gemeente wil kopen om industrieterrein De Berk in Echt uit te breiden en om woningbouw op een aantal locaties mogelijk te maken.

Sociaal domein

Ook wordt er een miljoen meer uitgetrokken voor het sociaal domein. Het Rijk heeft alle gemeentes dit jaar al meer geld gegeven voor de jeugdzorg, maar of dat genoeg is? “Ik vrees van niet”, zegt wethouder Frische. “De vraag naar jeugdzorg stijgt alleen nog maar en dat vraagt miljoenen meer”, zegt hij. Ook op het gebied van de Wmo knelt het volgens de economiewethouder omdat alle hulpbehoevenden sinds kort in aanmerking komen voor gratis huishoudelijke hulp. Daardoor stijgt de vraag naar hulp in huis aanzienlijk. Eerder werd afhankelijk van het inkomen nog gevraagd om een eigen bijdrage.

Kleine lastenstijging

Inwoners van Echt-Susteren gaan wel iets meer betalen aan heffingen. “Er is sprake van een hele lage verhoging van de tarieven”, zegt Frische. “De OZB zit ruim één procent onder de inflatie en de afvalstoffen- en rioolheffing blijft hetzelfde.” Bewoners van een huis met een WOZ-waarde van 250.000 euro zijn volgend jaar een tientje meer kwijt. Ook de hondenbelasting gaat met 60 cent iets omhoog naar 44,40 euro.

Volgens de economiewethouder is de gemeentebegroting ‘meerjarig goed op orde’. Frische benadrukt dat niet wordt bezuinigd op cultuur, sport en verenigingen. De provincie heeft recent een onderzoek afgerond en ook daaruit blijkt dat de financiën van de gemeente gezond zijn. De gemeenteraad bespreekt de begroting voor 2022 in de eerstvolgende raadsvergadering op 4 november.

Bekijk hier de gemeentebegroting in een oogopslag

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors