Bulk aan bezwaren tegen bouw van vijf zonneparken in Echt-Susteren

door | 22 juni 2021, 15:16 | Nieuws, Politiek

Er zijn veel bezwaren ingediend bij de gemeente Echt-Susteren tegen de bouw van vijf zonneparken. Inwoners hebben in totaal 85 zogeheten zienswijzen ingediend. De gemeente wil op vijf plekken zonneparken laten bouwen van samen meer dan 40 hectare.

Bezwaar tegen zonnepark op landbouwgrond

De meeste zienswijzen gaan over de Limburgse Zonneladder die de gemeente Echt-Susteren niet of onjuist zou toepassen. Die ladder is een soort voorkeursvolgorde die de provincie hanteert voor de locaties van zonneparken. De provincie ziet grote aantallen zonnepanelen het liefst op daken en gevels (trede 1) en helemaal niet in beschermde natuurgebieden en waterwingebieden (trede 5).

Echt-Susteren zit met zonneparken op landbouwgrond op trede 4: de provincie heeft dat liever niet, tenzij de vorige treden niet lukken. Dat is tot groot ongenoegen van de bezwaarmakers die liever geen goede landbouwgrond opgeofferd zien worden.

De zonneladder van de Provincie Limburg geeft aan welke locaties voorkeur hebben voor een groot aantal zonnepanelen:

Geen andere opties

Volgens de gemeente zijn er te weinig daken in Echt-Susteren om genoeg zonne-energie uit te halen. Ook zijn er te weinig ongebruikte kavels beschikbaar (trede 2). Daarnaast ziet de gemeente geen kansen voor zonnepanelen bij een stortplaats of in de berm langs snelweg (trede 3). Daarom zou landbouwgrond de enige mogelijkheid zijn. Wethouder Hub Meuwissen zegt voor de toekomst wel te kijken of het bij bijvoorbeeld de geplande uitbreiding van industrieterrein De Berk juridisch mogelijk is om bedrijven te verplichten zonnepanelen op hun dak te leggen.

Andere zienswijzen gingen onder andere over te weinig onderzoek naar flora en fauna en de aantasting van de landschappelijke kwaliteit. In totaal hebben vijftien personen volgens de gemeente op elk zonnepark een zienswijze ingediend. Twee daarvan wonen volgens een medewerkster van de gemeente niet in de buurt van een toekomstig zonnepark.

Gemeenteraad beslist

Als tijdens de gemeenteraadsvergadering op 9 september groen licht wordt gegeven voor de bestemmingsplannen van de zonneparken, kan daarna de omgevingsvergunning worden verleend. Zo kunnen de initiatiefnemers dit jaar nog een rijkssubsidie aanvragen voor hun zonnepark.

Hier komen de vijf zonneparken te liggen:


A: Bosserheide, Koningsbosch (4,9 ha) | B: Dominicusweg, Maria Hoop (6,3 ha) | C: Groensebos, Sint Joost (8 ha) | D: Maasbrachterweg, Berkelaar (3,8 ha) | E: Putbroekerbosweg, Maria Hoop (18,3 ha )

Foto: Putbroekerbosweg in Maria Hoop, hier komt het grootste zonnepark (Gemeente Echt-Susteren)

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors