Drie wijken maken kans op subsidie voor aardgasvrij wonen

door | 16 september 2021, 15:10 | Nieuws

De gemeente Echt-Susteren mag één kern of wijk aanmelden voor een subsidie uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Na een enquête en analyse blijken Maria Hoop en de wijken Christina in Nieuwstadt en In de Mehre in Susteren volgens de gemeente het meest geschikt voor de subsidie.

Aardgasvrij in 2050

Nederland wil vanaf 2050 geen aardgas meer gebruiken om woningen te verwarmen. Het is aan iedere gemeente om uit te werken hoe dat doel behaald kan worden. Echt-Susteren wil tot 2030 niemand verplichten om aardgasvrij te wonen, maar stimuleert en helpt wel om woningen te isoleren en over te stappen op een (hybride) waterpomp. De subsidie die door het rijk vanuit het PAW wordt verstrekt, sluit daar goed op aan.

Een belangrijke subsidievoorwaarde is dat zoveel mogelijk inwoners van de kern of wijk bereid zijn stappen te zetten richting verduurzaming. Deze bereidheid bepaalt voor een belangrijk deel welke wijk wordt aangemeld voor de PAW-subsidie. De gemeente houdt op 28 september vanaf 19:30 uur een informatieavond in de zaal van Peijerhoaf in Echt. Daar legt de gemeente aan de inwoners uit waarom er juist is gekozen voor die drie wijken.

Foto: Pexels

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors