Gemeente gaat hoogwater evalueren met bewoners tussen Maas en kanaal

door | 28 juli 2021, 12:13 | Nieuws

De gemeente Echt-Susteren gaat na de zomervakantie in gesprek over het hoogwater met de bewoners tussen de Maas en het Julianakanaal. Die kregen twee weken geleden het advies om te evacueren vanuit de gemeente. Voor Visserweert en Aasterberg was dat zelfs een bevel.

Veel ging goed, ook zeker dingen minder goed

“Bij het hoogwater van half juli ging er veel goed, maar er gingen zeker ook dingen minder goed”, schrijft de gemeente. De schade naar aanleiding van het hoogwater is groot, maar bleef in Echt-Susteren door op tijd ingrijpen beperkt. De gemeente gaat met bewoners tussen de Maas en het Julianakanaal in gesprek om te horen hoe de gemeente in de toekomst nog beter kan reageren bij hoogwater.

Ook wordt de inzet van de betrokken partijen tegen het licht gehouden en geëvalueerd. Vanwege de vakantie wordt deze evaluatie na de zomer opgepakt. Direct omwonenden en betrokkenen krijgen rechtstreeks een uitnodiging om deel te nemen aan de evaluatie.

Evacuatie

Lange tijd was onduidelijk hoe hoog de piek in de waterafvoer van de Maas zou zijn. Dringende oproepen om het gebied te verlaten, werden gevolgd door een evacuatiebevel van Visserweert en Aasterberg. In Roosteren sijpelde het kwelwater onder de dijk door. De melding zorgde bij sommige inwoners voor onrust. Ook was niet bij iedereen duidelijk hoe en waar de zandzakken werden verdeeld.

Ook het bewust laten overlopen van een gebied tussen Roosteren en Aasterberg, riep vragen op. Uiteindelijk bleken de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen in de Maas afdoende voor het gebied tussen de rivier en het Julianakanaal.

Schade

Een ramp of calamiteit is een situatie of een gebeurtenis waarbij de openbare orde of de openbare veiligheid ernstig verstoord wordt. Hierbij wordt het leven en de gezondheid van onder andere mensen, de natuur of materiële zaken bedreigd of beschadigd. De gemeente heeft een belangrijke taak bij rampenbestrijding en is verplicht tot schaderegistratie.

Meld daarom eventuele schade na een ramp of calamiteit bij de gemeente. De gegevens van uw schademelding worden eveneens gebruikt bij een eventuele regeling om de slachtoffers van de ramp tegemoet te komen in de schade. De schademelding bij de gemeente dient alleen ter registratie. De melding geeft u geen recht op schadevergoeding. Vandaar is het aan te raden om schade ook bij de verzekeraar te melden.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors