Echt-Susteren wil extra geld gemeentefonds: ‘Anders tekort jeugdzorg en Wmo’

door | 8 maart 2021, 15:46 | Nieuws

De gemeente Echt-Susteren wil dat het Rijk extra geld in het gemeentefonds stopt om tekorten op Jeugdzorg en Wmo te voorkomen. Daarop heeft de gemeente namelijk al een tekort, laat het desgevraagd weten. Echt-Susteren zou volgens een eerste berekening vanaf 2022 per inwoner 23 euro moeten inleveren nu de subsidies in het gemeentefonds opnieuw tegen het licht worden gehouden.

Extra geld

De roep voor extra geld komt niet alleen uit Echt-Susteren. Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een lobby bezig voor een ophoging van het budget voor het sociaal domein. Ook het Limburgs provinciebestuur is voorstander van extra geld in het gemeentefonds. De beslissing daarover is aan de nieuwe coalitie in de Tweede Kamer. In alle verkiezingsprogramma’s staat dat er meer geld naar de gemeente moet, weet dagblad Trouw. Maar volgens de VNG zijn die genoemde bedragen niet voldoende.

Gemeentes krijgen elk jaar een bedrag van het Rijk waarmee ze hun taken zoals bijvoorbeeld jeugdzorg, Wmo en wegenonderhoud kunnen uitvoeren. Dat gebeurt aan de hand van verdeelsleutels die soms worden herzien, zoals nu het geval is. De gemeente Echt-Susteren ontvangt dit jaar ongeveer 52 miljoen euro uit het gemeentefonds. Per inwoner is dat 1.646 euro.

Bezuinigingen

De gemeente Echt-Susteren ging er al vanuit te worden benadeeld. Daarom werd een reservepost in de begroting opgenomen om een eventuele korting (gedeeltelijk) op te vangen. Een gemeentewoordvoerder zegt dat het nog onduidelijk is wat de precieze korting vanuit het gemeentefonds gaat worden. Maar het kan betekenen dat er keuzes moeten worden gemaakt om te bezuinigen. “Welke dat zijn en wat de inwoners daarvan gaan merken, is aan de gemeenteraad”, zegt de woordvoerder.

Het kan zijn dat de gemeenteraad keuzes moet gaan maken

Gemeenschappelijke regelingen

In juni vorig jaar vroeg de gemeenteraad het college al om te kijken welke besparingsmogelijkheden er zijn op een aantal gemeenschappelijke regelingen. Momenteel wordt nog gekeken waar de gemeente Echt-Susteren minder geld aan kan uitgeven. Zo krijgt participatiebedrijf Westrom dit jaar nog ruim 660.000 euro van de gemeente en is dat in 2024 nog maar zo’n 477.000 euro. Er lopen nog gesprekken met de Veiligheidsregio en GGD Limburg-Noord, Reinigingsdienst Maasland en Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Limburg (RUD). Er is al besloten dat Omnibuzz, Antidiscriminatievoorziening Limburg en het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette niet gekort zullen worden op hun bijdrage vanuit de gemeente.

Foto: L1

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors