Geen meldingen van illegale prostitutie in Echt-Susteren, Sittard-Geleen koploper van Limburg

door | 22 april 2024, 10:37 | Nieuws

Er zijn is geen illegale prostitutie ontdekt in Echt-Susteren in de afgelopen vijf jaar.

Dat blijkt uit recent onderzoek uitgevoerd door de NOS en L1.

Deze bevinding staat in schril contrast met buurgemeente Sittard-Geleen, waar tussen 2018 en 2023 maar liefst 70 gevallen van onvergund sekswerk aan het licht kwamen. In Sittard-Geleen werden illegale prostitutieactiviteiten voornamelijk ontdekt in woningen, hotels en zelfs op de openbare weg. Ook Heerlen scoort opvallend hoog met 58 ontdekte gevallen. Gemeentes zoals Maastricht, Brunssum en Kerkrade rapporteerden respectievelijk 20, 19 en 13 gevallen van illegale prostitutie. Naast Echt-Susteren is ook in Beesel, Bergen, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals geen enkel geval van illegale prostitutie ontdekt.

Het verschil in cijfers tussen gemeentes wordt toegeschreven aan handhaving en controles, meldt L1. Gemeenten die actiever zoeken, vinden doorgaans ook meer overtredingen. Sittard-Geleen heeft de handhavingsinspanningen de afgelopen jaren geïntensiveerd, mede vanwege overlastklachten zoals geluidshinder en drugsgebruik.

Een ander aspect dat een rol speelt, is het Project 1863, opgezet in 2019 om illegale prostitutie en mensenhandel aan te pakken. Dit samenwerkingsverband tussen gemeentes, politie, Leger des Heils en de Koninklijke Marechaussee heeft geleid tot gerichte controles en betere samenwerking tussen instanties.

Desondanks blijft de aanpak van prostitutie in Nederland een complex vraagstuk. De voorgestelde wet regulering sekswerk, die sekswerkers in staat moet stellen om zelfstandig vanuit huis te werken, wordt later dit jaar verwacht. Hoewel sommige gemeentes, zoals Brunssum, al thuisprostitutie toestaan, blijft het aantal aanvragen voor een vergunning achterwege vanwege taboes en onzekerheden onder sekswerkers.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors