Gemeente Echt-Susteren kondigt controle op hondenbelasting aan

door | 25 oktober 2023, 10:54 | Nieuws

De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) is namens de gemeente Echt-Susteren begonnen met een reeks controles om het bezit van honden binnen de gemeente in kaart te brengen.

Het doel van deze actie is om vast te stellen welke inwoners verplicht zijn om hondenbelasting te betalen.

Hondenbelasting

De controles worden uitgevoerd via steekproefsgewijze huisbezoeken, waarbij de controleurs zich op verzoek kunnen legitimeren. Iedereen die één of meer honden in huis heeft, is wettelijk verplicht om hiervan aangifte te doen. De belastingplicht is automatisch van toepassing op hondeneigenaren, en het aantal honden op een specifiek adres bepaalt de hoogte van de belastingaanslag. In geval een hond of meerdere honden worden aangetroffen waarvoor geen belasting is betaald, kan dit resulteren in een boete.

Voorkom een boete

BsGW maakt het eenvoudig voor hondeneigenaren om hun viervoetige metgezellen aan- of af te melden via de officiële website, Mijn BsGW op www.bsgw.nl. Hier is ook het tarief voor de hondenbelasting te vinden, zodat inwoners op de hoogte kunnen blijven van hun financiële verplichtingen. De controleurs zullen de komende periode de huishoudens in de gemeente Echt-Susteren bezoeken om het hondenbezit te inventariseren. Het doel van deze inspanning is om ervoor te zorgen dat de hondenbelasting eerlijk en correct wordt geheven.

De gemeente en BsGW benadrukken dat deze controles bijdragen aan het handhaven van een eerlijk belastingstelsel en het ondersteunen van gemeentelijke diensten en voorzieningen. Het is raadzaam voor hondeneigenaren in Echt-Susteren om ervoor te zorgen dat zij aan hun belastingverplichtingen voldoen en hun honden correct aanmelden of afmelden via Mijn BsGW op www.bsgw.nl. Hierdoor kunnen ze boetes en onnodige complicaties in de toekomst voorkomen.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors