Gemeente maait bermen in Echt-Susteren

door | 8 juni 2022, 09:37 | Nieuws

De gemeente is gestart met het maaien van de gemeentelijke bermen. Deze liggen voornamelijk buiten de bebouwde kom. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken en bestaan voornamelijk uit het maaien van uitzichthoeken bij wegkruisingen, het maaien van recreatieve voorzieningen en het maaien van halve meterstroken langs wegen en fietspaden.

Bloemrijke berm

De biodiversiteit is de laatste jaren afgenomen. Dat heeft te maken met het beheer van bermen en hoe de bermen zijn ingericht. De gemeente houdt rekening met de bestaande natuurwaarden en probeert de situatie te verbeteren. Zo wordt er gemaaid op een hoogte van 12 centimeter waardoor insecten een betere overlevingskans hebben. Daarnaast worden naast fietspaden en wegen halve-meterstroken in plaats van hele-meterstroken gemaaid. Dit zorgt voor een bloemrijkere berm en komt weer ten goede aan de biodiversiteit.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de veiligheid van weggebruikers, laat de gemeente weten. “U kunt enige hinder ervaren”.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors