Gemeente neemt armoedebeleid op de schop

door | 15 april 2024, 11:22 | Nieuws

De gemeente Echt-Susteren gaat het armoedebeleid aanpassen om het beter te laten aansluiten bij deze tijd.

Wethouder Inge Minkenberg heeft de gemeenteraad hierover geïnformeerd. De gemeente gaat de komende weken met experts, maatschappelijke partners en inwoners om tafel om te kijken naar de uitdagingen en behoeften.

De gevolgen van de corona- en energiecrisis en de gestegen inflatie zijn ook voor de inwoners in Echt-Susteren merkbaar. De digitalisering van de samenleving heeft ook zijn gevolgen. De gemeente wil het armoedebeleid hier beter bij laten aansluiten.

Eind april en begin mei vinden vier gesprekstafels plaats rondom de thema’s kinderen en jongeren, gezondheid, meedoen en dienstverlening. De input van deze gesprekstafels en andere inzichten dienen als leidraad voor het nieuwe armoedebeleid.

De planning is dat het nieuwe armoedebeleid begin 2025 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors