Half miljoen euro voor betere ventilatie op scholen Echt-Susteren

door | 22 november 2021, 13:19 | Corona, Nieuws

Het Connect College in Echt en de Maria Goretti-school in Sint Joost krijgen in totaal een half miljoen euro subsidie van het Rijk om de ventilatie in de schoolgebouwen op orde te krijgen.

Uit landelijk onderzoek na het uitbreken van het coronavirus bleek dat niet alle schoolgebouwen in Nederland voldoen aan de wettelijke normen voor ventilatie.

Mechanische ventilatie

Daarop besloot het kabinet de beurs te trekken om scholen te helpen bij het verbeteren van het binnenklimaat. Maximaal 30 procent van de kosten voor het aanbrengen van mechanische ventilatie wordt vergoed. Omdat het energieverbruik toeneemt door het aanbrengen van mechanische ventilatie, moeten er tegelijkertijd ook energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd die ook onder de subsidie vallen.

Meeste voor Connect College

Het Connect College krijgt 420.000 euro uitgekeerd. De school Maria Goretti kan rekenen op bijna 80.000 euro. De gemeente Echt-Susteren heeft geïnventariseerd hoe het staat met de ventilatiesystemen op scholen. Daaruit bleek dat inmiddels alleen het Connect College en de Maria Goretti-school nog stappen moeten nemen om te voldoen aan de wettelijke normen voor ventilatie.

 

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors