Herman Vrehen over rapport: ‘Onjuist en beschadigend’

door | 11 oktober 2021, 08:27 | Nieuws

Oud-IKL directeur Herman Vrehen uit Nieuwstadt heeft forse kritiek op het onderzoeksrapport naar mogelijke belangenverstrengeling van de oud-CDA-gedeputeerden Ger Koopmans, Hubert Mackus en Patrick van der Broeck rond de IKL-affaire. Vrehen is daarin de hoofdpersoon. Dat meldt 1Limburg.

De belangrijkste conclusie daarvan was dat er geen sprake was van politieke beïnvloeding bij de toekenning van subsidies, opdrachten en leningen aan IKL en aan de stichtingen, bedrijven en andersoortige organisaties waarvan Vrehen directeur, bestuurder dan wel aandeelhouder was.

Onjuist en beschadigend

Maar over zijn rol vindt Vrehen dat er sprake is van onjuiste en beschadigende beeldvorming in het rapport. “Door het eindeloos herhalen van vermeende feiten, stellingen en conclusies wordt dit beeld onnodig versterkt”, zo schrijft hij in zijn reactie op het concept-rapport dat is opgenomen in het definitieve rapport.

Volgens Vrehen staan er over hem een aantal onjuiste of verdraaide feiten en tijdslijnen genoemd. “Veelal kennelijk gebaseerd op input verkregen vanuit interviews, niet zijnde onafhankelijk en deskundig onderzoek.”

Aandacht

Verder was de kernvraag van het onderzoek de rol van de ex-gedeputeerden. Maar daarvan wordt de aandacht afgeleid door zoveel aandacht aan Vrehente besteden, vindt die laatste. Terwijl zijn rol daarbij geenszins van belang en/of richtinggevend was. Hij stelt dat zijn rol in eerdere onderzoeken ‘reeds is beoordeeld en diepgaand is onderzocht’.

Feitenrelaas

De hoogleraren bestuurskunde Wim Derksen en Ernst ten Heuvelhof stellen in een reactie dat het in hun rapport gaat om een feitenonderzoek en geen oordeel over integriteit. In dat feitenrelaas komt de heer Vrehen veelvuldig voor. “Om de simpele reden dat het onderzoek handelt over het gedrag van de provincie in relatie tot de heer Vrehen”, zo schrijven zij.

Lees hier het volledige rapport.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors