‘Herman Vrehen regelde natuurgebied in eigen achtertuin Nieuwstadt’

door | 22 april 2021, 16:52 | Nieuws

Ex-gedeputeerde Herman Vrehen (CDA) regelde, met hulp van de provincie, op oneigenlijke wijze de uitbreiding van zijn eigen achtertuin in Nieuwstadt.

Dat blijkt uit onderzoek van het NRC.

Affaire Vrehen
Vrehen kwam een maand geleden in opspraak na een explosief artikel in dezelfde krant. Als directeur van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) zou hij via eigen personeel en bedrijven tonnen aan subsidie in eigen zak steken. De affaire kostte Vrehen zijn baan, het voltallige provinciebestuur inclusief gouverneur Theo Bovens trad af en IKL-toezichthouder Dieudonné Akkermans trad af als burgemeester van Eijsden-Margraten.

Nedcar en verbreding A2
Het draait deze keer allemaal om grond- en natuurplannen die te maken hebben met de uitbreiding van autofabriek VDL Nedcar in Born en de verbreding van de snelweg A2. Vrehen zou zich in het najaar 2019 voor 15.000 euro hebben laten inhuren door de provincie als ‘voorzitter buurtenplatform A2’. Tijdens een aantal praatavonden was hij een pleitbezorger voor het zogeheten provinciaal inpassingsplan. Een soort bestemmingsplan waarin is vastgelegd hoe nieuw asfalt en bestrating wordt gecompenseerd met nieuwe natuur.

Landschapspark Susteren
Waar precies die nieuwe natuur moest komen, gaf de provincie in handen van de stichting Landschapspark Susteren. Voorzitter van deze stichting was Herman Vrehen. Tegenover NRC ontkent de penningmeester van Landschapspark Susteren echter dat Vrehen namens de stichting optrad. Wie hem daarvoor wel heeft gevraagd, blijft in het midden.

Web van belangen
NRC schetst een fascinerend web waarbij Vrehen niet alleen een rol heeft als betaald adviseur van de provincie, voorzitter is van de Stichting Landschapspark Susteren en directeur van de stichting IKL. Nee, de ex-gedeputeerde had ook nog belangen als inwoner van Nieuwstadt, zo blijkt.

‘Groene entree’
Hoewel de uitbreiding van Nedcar de meeste last veroorzaakt aan de west- en zuidkant van het dorp, gaat een deel van de natuurcompensatie naar de noordzijde. Dat gebeurt op aanwijzing van de stichting Landschapspark Susteren en de provincie, aangestuurd door gedeputeerde Mackus, een partijgenoot van Vrehen. Voor de natuurcompensatie moet landbouwgrond worden aangekocht om een ‘groene entree’ te realiseren. Een deel van de grond wordt doorverkocht aan omwonenden. NRC wijst er fijntjes op dat een van hen Herman Vrehen is.

Bemiddeling door ambtenaar
De onderzoeksjournalisten slagen erin om de eigenaar van de landbouwgrond te spreken. Deze beweert dat Vrehen al sinds 2008, toen hij nog gedeputeerde was, aast op zijn grond. Aanvankelijk kwamen er verzoeken tot verkoop per telefoon en mail. Door zijn weigerachtige opstelling, werd de eigenaar daarna gebeld door een ambtenaar van de provincie die namens zijn baas wilde bemiddelen.

Belangenverstrengeling
Dertien jaar later, lijkt het verwerven van de grond via het projectplan alsnog te slagen en kan Vrehen zijn perceel uitbreiden. Tegenover NRC laat de provincie weten dat de belangenverstrengeling door Herman Vrehen in de grondverkoop ‘ambtelijk niet bekend is’. De provincie noemt de gang van zaken ‘niet acceptabel’ en kondigt nader onderzoek aan.

Naar aanleiding van de ‘affaire Vrehen’ heeft het CDA Limburg besloten tot een zelfreinigend onderzoek naar de eigen bestuurscultuur. Dat staat onder leiding van Herman Kaiser, de voormalige CDA-burgemeester van Margraten en Roermond.

Foto: Presentatie van het verbredingsplan van de A2 in Limburg in 2019 (Jean van Hoof, L1)

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors