Kritiek op voorzittersrol Geert Frische tijdens IKL-debat in provinciehuis

door | 2 april 2021, 13:40 | Nieuws, Politiek

De Provinciale Staten hebben vrijdag een extra vergadering ingelast vanwege het vertrek van gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus. De twee CDA’ers stapten op vanwege hun rol in de affaire-Vrehen. Herman Vrehen sluisde als IKL-directeur tonnen door naar zijn eigen bv’s. Ook gouverneur Theo Bovens ligt onder vuur. Geert Frische heeft de vergadering als voorzitter van hem overgenomen, maar dat duurde niet lang. Sommige fracties vonden dat de CDA’er geen voorzitter kon zijn van het spoeddebat over affaire-Vrehen, omdat hij als wethouder in Echt-Susteren mogelijk opdrachten verschafte aan een bedrijf van de in opspraak geraakte Herman Vrehen.

Zelf teruggetreden

Frische zelf zag daar geen probleem in. Op verzoek van de Partij voor de Dieren werd de vergadering geschorst voor beraad van de fractievoorzitters. Uiteindelijk bleek dat een meerderheid van de fractievoorzitters geen probleem had met Frische. Toch besloot hij uiteindelijk zelf terug te treden wegens gebrek aan vertrouwen van sommige fracties. PVV-collega Mart Bosch kreeg de voorzittershamer overgedragen. Gouverneur Bovens zei in de extra Statenvergadering aan te willen blijven. Met name de SP wil dat Bovens opstapt. Veel andere partijen willen eerst een integriteitsonderzoek afwachten waarin ook naar het handelen van Bovens wordt gekeken.

Echt-Susteren

De PvdA Echt-Susteren stelde al eerder schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur na het nieuws over Herman Vrehen. Onder andere over hoe de gunning van de projecten aan de aan Vrehen gelieerde bedrijven is verlopen. Zo is het bedrijf @Nexus betrokken bij het ontwerp van de gebiedsvisie Roosteren en doet BosWerkt het beheer van gemeentebos. Beide bedrijven zitten in het voormalige KNVB-gebouw in Nieuwstadt, waar ook IKL is gevestigd. PvdA-fractievoorzitter Stef van Ool laat weten dat hij genoegen neemt met de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op zijn vragen.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors