Landschapsbeheer wordt verbreed na faillissement IKL

door | 10 juli 2021, 12:43 | Nieuws

Er komt een kwartiermaker die een bredere visie gaat opstellen op het landschapsbeheer in Limburg.

Dat moet dan de basis worden voor het beleid na het faillissement van IKL, de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen.

Toekomstig beleid

De man of vrouw komt uit de ambtelijke organisatie van de provincie en kost dus geen extra geld. Zijn of haar taak is niet het oplossen van de acute problemen die zijn ontstaan door het faillissement van IKL. Dat is afgesproken tijdens een bijeenkomst van gedeputeerde Geert Gabriëls (GroenLinks) met zeven Limburgse Natuurorganisaties onder wie Limburgs Landschap en IVN.

Voortouw provincie

De organisaties hadden de provincie gevraagd het voortouw te nemen om te bekijken hoe het landschapsbeheer vorm moet krijgen na het verdwijnen van IKL. Op korte termijn moet duidelijk worden hoe de precieze opdracht van de kwartiermaker eruit moet gaan zien. Dat gebeurt in afstemming met de natuurorganisaties.

Alle natuur

Gedeputeerde Gabriëls spreekt van een fijn gesprek waarbij algemeen de behoefte leefde aan een duidelijke visie over landschap en landschapsbeheer. “We gaan ook niet alleen kijken naar de natuurgebieden die deel uitmaken van het Nationale Natuurnetwerk”, aldus Gabriëls. “Ook daarbuiten gaan we kijken wat nodig is.” Dan gaat het bijvoorbeeld om waardevolle beekdalen, waterlopen of steilere helling.

Faillissement IKL

De gedeputeerde zegt dat geprobeerd wordt dat de kwartiermaker nog dit jaar met zijn of haar visie komt. Anders wordt het begin volgend jaar. Voor het oplossen van de problemen op de korte termijn door het wegvallen van IKL wordt gekeken naar de curator van de failliete organisatie. Die moet duidelijkheid geven over welke werkzaamheden nog uitgevoerd (kunnen) worden en welke niet.

Gabriëls wil vervolgens met de natuurorganisaties bekijken hoe daarop het beste kan worden gereageerd en of bijvoorbeeld sommige projecten kunnen worden overgenomen en dus voortgezet.

Foto: L1 (Cyriel Heuts)

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors