Livar Experience Centre stap dichterbij: ‘Van zaadje tot karbonaadje’

door | 30 mei 2024, 21:04 | Nieuws

De gemeenteraad van Echt-Susteren heeft ingestemd met een bestemmingsplan dat de weg vrijmaakt voor meer innovatie rondom het Limburgse kloostervarken, beter bekend als het Livar-varken. Het plan omvat de realisatie van een Livar Experience Centre in Maria Hoop en het einde van een bestaande Livarboerderij in Berkelaar.

De Livar-varkens worden gehouden onder een ‘eerlijk concept’: niet opgehokt, maar buiten wroetend in de Limburgse modder op kleinschalige boerderijen. Die vrijheid moet je proeven aan het Livarvlees dat is te koop bij verschillende slagers en restaurants.

Het Livar Experience Centre aan de Zandweg 10 wordt een plek waar bezoekers alles te weten kunnen komen over het Livar-varken. Het centrum zal een boerderij krijgen met huisvesting voor uitloopvarkens, een slachterij en een bezoekerscentrum met proeflokaal én winkel. Livar mikt op 10.000 bezoekers per jaar bij de start. Tegelijkertijd zal een bestaande Livar-boerderij aan de Swaantjesweg in Berkelaar worden opgeheven en omgebouwd tot twee woningen en twee vakantieappartementen.

De gemeente beschouwt dit project als een innovatieve stap. “De bezoeker van het initiatief krijgt de mogelijkheid om het leven van een Livar-varken van zaadje tot karbonaadje te kunnen ervaren in een gebied waar het varken oorspronkelijk vandaan komt”, aldus de gemeente in het plan. “Daarnaast zal het einde van de varkensboerderij in Berkelaar bijdragen aan een verbetering van het leefklimaat in die buurt.”

Voor de realisatie van deze projecten zal de gemeente in totaal een bedrag van €485.000 ontvangen voor grondaankopen.

Eén partij tegen

Alle partijen, op Lijst Samenwerking na, stemden in met het plan. Dat betekende dat 5 van de 23 raadsleden tegen stemden. Een raadslid onthield zich van stemming vanwege economische belangen.

Jos Wackers ging als enige raadslid van Lijst Samenwerking wél akkoord met het plan. Hij was wethouder toen het initatief zo’n tien jaar geleden voor het eerst aan de gemeente werd voorgelegd. De partij hekelt vooral dat er een slachterij in het buitengebied komt. “Het buitengebied heeft al moeten inleveren met bijvoorbeeld de zonneparken. We moeten het nu met rust laten”, zei Jac Dijcks van Lijst Samenwerking daarover.

De oppositiepartij kon met dat betoog de andere partijen niet overhalen om tegen te stemmen. Daarmee zijn de plannen voor de bouw van een varkensbelevingscentrum tien jaar na de eerste plannen een stuk concreter geworden.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors