Meer geld naar bedrijven oud-directeur IKL Herman Vrehen dan gedacht

door | 10 februari 2022, 14:47 | Politiek

De Limburgse landschapsstichting IKL heeft in totaal 1,8 miljoen euro betaald aan vennootschappen van toenmalig IKL-directeur Herman Vrehen uit Nieuwstadt. De geldstroom naar de eigen bedrijven van de voormalig gedeputeerde in Limburg is daarmee groter dan tot nu toe bekend was.

Dat blijkt uit onderzoek van de curator van de vorig jaar failliet verklaarde Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL), schrijft NRC.

Politieke ophef

Eén van de grootste financiers van IKL was de provincie Limburg. De politieke ophef rond de IKL-affaire leidde in april vorig jaar tot het vertrek van het voltallige college van Gedeputeerde Staten, inclusief gouverneur Theo Bovens.

In opspraak

De stichting kwam vorig jaar in opspraak. Directeur en oud-gedeputeerde Vrehen (CDA) bleek personeel in te huren via eigen bedrijven en gaf IKL-opdrachten aan zijn bedrijven.

Uit een onderzoeksrapport van de hoogleraren bestuurskunde Wim Derksen en Ernst ten Heuvelhof bleek eerder dat Vrehen door de provincie niet bevoordeeld is vanwege de ‘CDA-band’ met oud-gedeputeerden Ger Koopmans, Hubert Mackus en Patrick van der Broeck.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors