Meer groen en bomen op Nieuwe Markt en rondom gemeentehuis

door | 25 juni 2021, 14:51 | Nieuws, Politiek

Rondom het gemeentehuis en de parkeerplaats op de Nieuwe Markt in Echt wordt dit najaar nog begonnen met het vergroenen van de omgeving. Het hele project wordt in drie fases uitgevoerd en gaat zo’n 230.000 euro kosten.

Half oktober van start

De gemeenteraad moet over twee weken wel eerst groen licht geven voor de eerste stap: het vergroenen rondom het gemeentehuis en het oorlogsmonument. Die werkzaamheden worden geschat op zo’n 70.000 euro. Na akkoord van de raadsleden kan medio oktober de schop in de grond.

De werkzaamheden op en rondom de Nieuwe Markt volgen later en worden geschat op nog eens 160.000 euro. Ook daar moet de raad nog mee instemmen.

Klimaat

De gemeenteraad diende twee jaar geleden een motie in. Daarin werd het college van burgemeester en wethouders verzocht de omgeving te vergroenen. Het plein werd in 2006 al eens op de schop genomen. Daarbij kwamen naast een paar bomen vooral tegels en steen voor terug. In het kader van betere klimaatadaptatie en biodiversiteit moet de markt toch groener worden, vinden raadsleden. De gemeente houdt bij de herinrichting rekening met de opstelling van de weekmarkt en de kermis in de toekomst.

Zo moet het eruit gaan zien (bovenaanzicht gemeentehuis en stuk Nieuwe Markt):

Foto: Nieuwe Markt

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors