Meer groen langs Action en Dokvast moet zicht op blokkendozen beperken

door | 8 november 2021, 17:30 | Nieuws

Extra grote bomen en meer struikgewas naast de grote distributiehallen van Action en Dokvast: met die ingrepen wil de gemeente Echt-Susteren ervoor zorgen dat inwoners van Sint Joost minder last hebben van het zicht op de riante blokkendozen.

De gemeenteraad vroeg eind 2020 aan het college van burgemeester en wethouders te onderzoeken welke vergroeningsmogelijkheden er zijn.

Minder in het zicht

In het voorstel dat het gemeentebestuur nu doet, komen er nieuwe grote bomen zo dicht mogelijk tegen de gebouwen aan. De bestaande groenstructuur wordt nog eens extra beplant. Dat moet ervoor zorgen dat de dozen minder in het zicht zijn vanaf de Rijksweg Noord en dus ook Sint Joost.

84.000 euro

Het kostenplaatje wordt geschat op 84.000 euro. De gemeenteraad buigt zich op 15 december over het voorstel. Na groen licht kan gelijk gestart worden met de werkzaamheden.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors