Meer overlast verwacht door uitbreiding Nedcar: 65 woningen in Nieuwstadt onderzocht

door | 16 juni 2021, 10:53 | Nieuws

Binnenkort wordt gestart met het geluidsonderzoek bij 65 woningen in Nieuwstadt. Het onderzoek wordt gedaan omdat die plaats meer geluidshinder gaat ervaren door de geplande uitbreiding van VDL Nedcar in Born.

Nieuwe terreinen

Specifiek zullen logistieke activiteiten op de nieuwe terreinen Yard-E en IPS leiden tot meer geluidbelasting voor Nieuwstadt. De provincie betaalt daarom een onderzoek naar de gevelisolatie van de woningen waaruit moet blijken of de huizen voldoende zijn geïsoleerd tegen het geluid afkomstig van de nieuwe Nedcar-terreinen.

De onderzochte woningen in Nieuwstadt liggen vooral op de Limbrichterstraat, Aan de Linde en de Kruisweide. Daarnaast wordt nog één woning aan de N276, die net in Born ligt, meegenomen in het onderzoek. Een stuk van die N276 wordt verlegd bij de uitbreiding en komt dan dichter bij Nieuwstadt te liggen. Volgens de provincie leidt dat niet tot meer geluid omdat onder andere ‘stil asfalt’ wordt aangelegd en het vrachtverkeer via een andere route van en naar VDL Nedcar gaat.

Leefbaarheidsfonds

Rond september moet het onderzoek klaar zijn en blijken welke aanvullende maatregelen nodig zijn. Het onderzoek is niet de enige compensatie die Nieuwstadt krijgt voor de uitbreiding van Nedcar. Er komt ook een leefbaarheidsfonds van drie ton. Bewoners mogen meebepalen wat er met dat geld gebeurt. Bijvoorbeeld meer groen, meer speelplekken of het verbeteren van de verkeersveiligheid. Verder krijgt de gemeente Echt-Susteren ook nog enkele tonnen extra van de provincie als compensatie voor de kern Nieuwstadt.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors