Nieuwe beek langs Julianakanaal bij Stevensweert moet vissen gaan helpen

door | 17 maart 2021, 17:34 | Nieuws

Een nieuwe beek van twee kilometer langs het Julianakanaal aan de kant van Stevensweert moet vissen gaan helpen, vindt het Waterschap Limburg. Met die beek moeten vissen die vanuit de Maas komen, makkelijker landinwaarts naar de Geleenbeek kunnen zwemmen.

Lokstroom

Vissen zoals de barbeel, kopvoorn en sneep zwemmen nu vanuit de Maas richting de Oude Maas om zich voort te planten. Daarvoor moeten ze eerst door de Biltplas en Molenplas zwemmen. Normaal merken ze aan de stroming van het water dan welke kant ze op moeten. Maar volgens Waterschap Limburg is de Molenplas echter zo groot dat die zogenoemde lokstroom niet duidelijk te voelen is.

“Door een nieuwe beek in de bestaande natuur langs de Biltplas en de Molenplas aan te leggen, maken we een duidelijkere zwemroute voor de vissen. De lokstroom wordt daar sterker”, zegt waterschapsbestuurder Arnold Jansen. “De beek gaat slingerend van de noordzijde van de Biltplas naar de Oude Maas aan de zuidkant van de Molenplas lopen en krijgt de naam Verlengde Oude Maas.”

De blauwe lijn op onderstaand kaartje is de nieuwe beek, die ook een aantal oversteekplaatsen voor wandelaars en vee krijgt:

Verlengde Oude Maas

Maak foto groter | Bron: Waterschap Limburg

Mogelijk leefgebied bever

Waterschap Limburg wil samen met Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten dit najaar nog starten met de aanleg van de beek. Maar het kan zijn dat een bever daar nog een stokje voor steekt. Er is namelijk een beverhol gevonden in het gebied waar de beek moet komen. Voor het hol zijn nu wilgenstokjes geplaatst. Als die worden doorgebeten dan weten de partijen dat er zeker één bever leeft in het gebied, wat de plannen mogelijk vertraagt.

Project duurt zes maanden

Het plan ligt vanaf volgende week dinsdag ter inzage bij het Waterschap Limburg. Op 23 maart organiseert het waterschap een digitale informatieavond. Als alles volgens plan loopt, is de vispassage voor het midden van 2022 klaar. Het gebied is tijdens het project afgesloten voor wandelaars en vissers. Het vogeluitkijkpunt blijft wel open.

Het project wordt uitgevoerd vanwege de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel daarvan is om oppervlaktewater in Europa uiterlijk in 2027 in goede toestand terug te brengen. Rijkswaterstaat onderzoekt nog twee oevers en drie ondiepe geulen in de buurt die mogelijk ook kunnen worden aangepakt om dat doel te bereiken.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors