Nieuwstadt wordt niet aangesloten op warmtenet Westelijke Mijnstreek: te duur, te veel risico

door | 17 mei 2021, 15:38 | Nieuws

Het is niet haalbaar om Nieuwstadt aan te sluiten op het warmtenet dat in de Westelijke Mijnstreek al onder de grond ligt. Uit onderzoek van de gemeente Echt-Susteren blijkt dat de kosten te hoog zijn en de risico’s te groot.

Transitievisie Warmte

Alle gemeenten in Nederland moeten voor eind dit jaar aangeven welke wijken of buurten voor 2030 aardgasvrij worden en welke erna. Gemeente Echt-Susteren werkt sinds vorig jaar aan die zogeheten Transitievisie Warmte. De gemeente moet in dat plan ook omschrijven welke mogelijke warmte-alternatieven gebruikt kunnen worden voor de panden die voor 2030 al van het aardgas af kunnen.

Warmte van biomassacentrale en naftakraker

Een van de mogelijkheden die werd onderzocht in Nieuwstadt was om gebruik te maken van het warmtenet van Het Groene Net. Dat lokaal warmtebedrijf levert via een ondergronds warmtenet duurzame warmte en koude aan woningen en bedrijven in Sittard-Geleen, Beek en Stein. De warmte in het net is afkomstig van de Biomassacentrale Sittard en een naftakraker op Chemelot.

Onrendabel

Uit het haalbaarheidsonderzoek van de gemeente blijkt dat de businesscase een onrendabele top van vele miljoenen euro’s kent. Dat wil zeggen dat de investering niet wordt terugverdiend. Het Groene Net kan niet instaan voor die verlieskosten. Het zou eventueel wel gecompenseerd kunnen worden door een hogere bijdrage in de aansluitkosten te vragen. Maar de gemeente is dan bang dat minder mensen overstappen op het warmtenet.

De gemeente kan zelf niet garant staan voor de onrendabele top en opties om de risico’s te verkleinen zijn er ook niet. Daarom heeft de gemeente besloten om Nieuwstadt op dit moment niet aan te sluiten op het warmtenet.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors