NRC: Justitie onderzoekt affaire Herman Vrehen

door | 30 augustus 2021, 16:23 | Politiek

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of Limburgse politici zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten in integriteitsaffaires.

Het OM heeft twee dossiers opgevraagd bij de provincie Limburg waarin oud-gedeputeerden Herman Vrehen uit Nieuwstadt en Ger Koopmans een ‘prominente rol’ spelen, melden bronnen rond het onderzoek aan NRC.

Integriteitsaffaires

In het eerste dossier gaat het over Herman Vrehen, die jarenlang subsidiegeld doorsluisde naar zijn eigen bv’s toen hij directeur van landschapsstichting IKL was. In het tweede dossier komt Ger Koopmans naar voren, die in zijn tijd als gedeputeerde ook commissaris was bij het baggerbedrijf Terraq. Een enquêtecommissie van Provinciale Staten doet onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling toen. Het provinciebestuur en OM gaan niet in op vragen van NRC over de dossiers.

Uit een onderzoek dat IKL zelf liet uitvoeren, bleek eerder dat voormalig directeur Herman Vrehen zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling, maar niet aan fraude of zelfverrijking.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors