Oppositie Echt-Susteren laakt bestuursstijl van gemeentebestuur

door | 6 juli 2024, 16:57 | Nieuws

De enige oppositiepartij in de gemeenteraad van Echt-Susteren vindt dat het college van burgemeester en wethouders transparanter moet zijn. “We hebben grote moeite met deze bestuursstijl”, aldus lijsttrekker Jos Wackers in de raadsvergadering.

Lijst Samenwerking was jaren een coalitiepartij, maar werd na de verkiezingen in 2018 verbannen naar de oppositie. De partij voelt zich nu vaak buitengesloten in besluitvorming: “De gemeenteraad is meer dan alleen de coalitie.”

Mutsaersstichting

Zo hekelt de partij dat het reddingsplan van de financieel noodlijdende Mutsaersstichting niet in de raad wordt besproken, terwijl dat in alle andere gemeenten waar de jeugdzorgorganisatie actief is, wel het geval zou zijn.

Volgens wethouder Geert Frische is het niet nodig om dat punt raadsbreed te bespreken: “Dit heeft niks te maken met daadwerkelijke kosten voor jeugdzorg, vandaar dat we dit via algemene middelen willen doen.”

Renovatie gemeentehuis

Daarnaast vindt de partij dat de aankondiging over de renovatie van het gemeentehuis met een kostenberaming van 11,5 miljoen euro niet zomaar in een half A4’tje mag worden gepresenteerd in een document van 66 pagina’s. “Nog een voorbeeld dat het college uit het niets een miljoenenproject uit de hoge hoed tovert en toestemming aan deze gemeenteraad vraagt op basis van een half A4’tje”, aldus Wackers.

Lees ook: Groen licht voor verbouwing gemeentehuis Echt-Susteren: kosten 11,5 miljoen

Volgens de lijsttrekker moet zoiets in de kadernota komen of in een apart raadsvoorstel. “Alle belangrijke ontwikkelingen met bijbehorende financieel en vaak ook andere belangrijke consequenties worden inmiddels, zo leert de praktijk in een vergadering in nagenoeg een vloek en zucht afgehandeld. Onvoorstelbaar, zeker ook als je naar de gang van zaken bij andere gemeenten kijkt.”

Burgemeester Jos Hessels kan zich daarin wel vinden. “Ik ben het eens dat dit beter over een periode van een paar jaar, in een kadernota, en met breder overleg tot stand had moeten komen. Ik heb alleen net toegelicht dat het tot misschien wel drie maanden geleden helemaal niet onze bedoeling was om dit te doen”, aldus Hessels. Vanwege het verlopen van twee subsidies en de slechte staat in een deel van het gemeentehuis, kon de gemeente niet anders volgens de burgemeester.

Inspraakavonden

De partij wil ook graag dat er inspraakavonden worden georganiseerd voor burgers. Nu zijn dat alleen maar inloopavonden, vindt de partij. Wethouder Hub Meuwissen kan zich niet vinden in dat punt en geeft als voorbeeld de gebiedsvisie Pey. Na 10 informatieavonden werden drie projectgroepen geformeerd, aldus de wethouder, met daarin ook burgers.

“Daar zijn we nog eens twee keer mee om tafel geweest. In oktober presenteren we alle plannen aan de inwoners. Dat vind ik geen inloopavond of wat dan ook. Kijk ook naar de tientallen bijeenkomsten over duurzaamheid en de omgevingsvisie.”

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors