Burgemeester: ‘Rust is terug na wegsturen minderjarige azc-bewoners Echt’

door | 4 maart 2021, 15:02 | Nieuws

Sinds een groep minderjarige asielzoekers uit het azc in Echt is weggestuurd, is de rust in die plaats volgens burgemeester Jos Hessels teruggekeerd.

Overgeplaatst

Zo’n 30 jongeren veroorzaakten vorig jaar geregeld overlast, maar de gemeente krijgt tegenwoordig geen meldingen meer. “Gelukkig is de rust rond ons azc in Pey sinds de nieuwe invulling per 1 januari jongstleden teruggekeerd. Het is nu zaak dit zo te houden”, tweette Hessels na overleg met de top van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

De groep jonge asielzoekers werd in december vorig jaar door het COA overgeplaatst. Dat gebeurde na een ultimatum dat de gemeente aan het COA stelde: doe iets aan de overlast, of we zeggen de overeenkomst op.

Nul klachten na overplaatsing

Er is sinds de jaarwisseling geen enkele klacht meer binnengekomen over overlast door azc-bewoners, laat de burgemeester weten aan De Limburger. Toen de jonge vluchtelingen nog in het Echter azc verbleven, kwamen er volgens Hessels per week gemiddeld zo’n zeven meldingen binnen van onder andere intimidatie en winkeldiefstal.

Dit jaar wordt gekeken wat er gaat gebeuren met de vrijgekomen gebouwen op het terrein van het azc Echt. Daar komen in ieder geval geen asielzoekers meer in, zegt Hessels tegen de krant.

‘Ze weten dat ze niet kunnen blijven’

Burgemeester Hessels zei eerder al dat deze groep de benaming ‘asielzoekers’ niet waard is. “Deze jongeren weten op voorhand al dat ze niet in Nederland kunnen blijven. Ze komen louter en alleen om gebruik te maken van onze voorzieningen. Door ze over te plaatsen, wordt hun komst wellicht ontmoedigd en kunnen we hulp blijven bieden aan vluchtelingen die dit ook echt nodig hebben, want die zijn uiteraard al jaren welkom in het azc in Echt.”

Volwassen overlastgevende asielzoekers worden normaliter overgeplaatst naar het HTL in Hoogeveen, in Drenthe. Waar deze minderjarige groep naar toe is gegaan, is niet bekend.

Foto: L1

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors