Poepende en zingende roeken blijven Echt en Susteren teisteren

door | 26 februari 2021, 10:12 | Nieuws

Poepende en zingende roeken jagen al enige tijd inwoners van Echt en Susteren op de kast. Een aantal inwoners heeft nu een klacht ingediend bij Partij Nieuw-Echt Susteren (PNES). Die partij heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

Beschermde zangvogel
De partij zegt klachten te hebben gekregen van burgers in de omgeving van de Graaf in Echt en het Raadhuisplein in Susteren. De inwoners zeggen dat hun woongenot wordt aangetast. “Het betreft zowel poep- en geluidsoverlast”, zegt fractievoorzitter Jeroen Meulenberg. De roek, familie van de kraai, is een beschermde zangvogel. PNES, goed voor 5 van de 23 zetels in de gemeenteraad, wil dat het gemeentebestuur desondanks toch alles eraan doet om het woongenot van de inwoners de hoogste prioriteit te geven.

Verzoek bij provincie
Volgens een gemeentewoordvoerder speelt het probleem al langer en wil de verantwoordelijk wethouder zeker een einde aan de overlast maken. “Maar we zitten met de regelgeving. Roeken zijn beschermde vogels”, aldus de zegsman. De gemeente moet eerst toestemming van de provincie krijgen om te mogen ingrijpen in de roekenpopulatie in Echt-Susteren. Een woordvoerder van de Provincie Limburg zeg dat die ontheffingsaanvraag nog ter beoordeling bij de betreffende afdeling ligt. Het is niet bekend wanneer daarover een besluit wordt genomen.

Volgens de gemeentewoordvoerder kunnen roeken alleen aangepakt worden als er een gevaar is voor het vliegverkeer, bodemverontreiniging of de volksgezondheid. De gemeente heeft eerder al eens een adviesbureau in de arm genomen om ontheffing aan te vragen, maar ving toen bot bij de provincie.

Roekenbeschermingsplan
“Eerder was dit belegd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland”, zegt gemeentewoordvoerder Odin Wijnhoven. “Hier hebben we tot november 2019 tot tweemaal toe een ontheffing voor gehad. Hier ligt een roekenbeschermingsplan voor aan de basis. Daarna is het naar de provincie gegaan en hier blijkt het een lastiger verhaal. Sinds 2019 is een Roekenbeschermingsbeleidsplan bij de provincie ingediend, maar nooit akkoord bevonden.”

Kanon Susteren ondergepoept
In juni vorig jaar poepte een roekenkolonie het kanonmonument op het Raadhuisplein in Susteren nog onder. De gemeente heeft toen bomen bij het voetbalveld van SC Susteren en de Louerstraat laten kappen, omdat de bomen toch al in slechte staat zouden verkeren. Zo hoopte wethouder Peter Ruijten dat de groep beschermde vogels zich zou verplaatsen naar een andere locatie waar ze niemand tot last zouden zijn.

“Maar de natuur laat zich niet sturen en de beestjes zijn neergestreken rond het Raadhuisplein en hebben het pas gerenoveerde WO2-kanon onder vuur genomen”, zei wethouder Ruijten destijds. Als structurele oplossing gaf hij toen aan dat de gemeente het kanon met enige regelmaat ging schoonspuiten.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors