Politie ontruimt Sterrebos: compensatiedeal rond, rechtszaak ingetrokken

door | 8 februari 2022, 09:54 | Nieuws

Het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente Sittard-Geleen, de driehoek genoemd, hebben opdracht gegeven om de bezetting in het Sterrebos tussen Nieuwstadt en Holtum te beëindigen.

Al ruim een week waren er actievoerders in het Sterrebos op het terrein van autofabrikant VDL Nedcar in Born. Zij proberen de kap van het bos, voor een fabrieksuitbreiding, te voorkomen. Er is inmiddels een deal tussen bezwaarmakers De Groene Sporenwolf uit Nieuwstadt en SEVON, waardoor de rechtszaak is ingetrokken en het kappen kan beginnen.

Zorgvuldige voorbereiding

In een persverklaring laat de gemeente Sittard-Geleen het volgende weten: ‘Na een zorgvuldige voorbereiding, omwille van de veiligheid van zowel actievoerders als beveiligers, politiemensen en medewerkers van hulpdiensten, is de politie nu gestart met het verwijderen van de actievoerders uit de bomen in het Sterrebos en het populierenbos. Sinds enige tijd zijn er diverse protesten tegen de kap van het Sterrebos.’

Beëindiging

VDL Nedcar heeft onlangs een verzoek ingediend zodat de actie wordt beëindigd. ‘Er zijn demonstraties voor en tegen bosbehoud geweest. Op 28 januari klommen actievoerders in bomen op het privéterrein van VDL Nedcar. Demonstreren mag, onbevoegd actievoeren op privéterrein tegen de wil van de eigenaar mag niet. VDL Nedcar heeft bij de driehoek melding gemaakt van deze situatie en wil dat de actie in het Sterrebos beëindigd wordt, zodat VDL Nedcar kan beschikken over haar eigen terrein. De politie zal vandaag meer informatie verstrekken over het verloop van de inzet’, aldus de gemeente.

Enkele wegen in de buurt van het Sterrebos zijn afgesloten om de ontruiming goed te laten verlopen.

‘Verschrikkelijk’

Actiegroep Red het Sterrebos, waarvan nog zes leden in de bomen van het bos verblijven, noemt het verschrikkelijk dat de politie overgaat op ontruiming. “Het bos kan nu worden gekapt en VDL laat zien dat ze niet naar ons geluisterd hebben.

De paar jonge boompjes die verplaatst worden, kan nooit een heel bos en het leefgebied vervangen”, aldus een woordvoerder. Op social media roept de actiegroep mensen op te komen om hun steun te betuigen.

Alternatieve locatie

De gemeente heeft een alternatieve locatie aangewezen waar gedemonstreerd mag worden. ‘Actievoerders kunnen op de Mitsubishi Avenue gebruik maken van hun demonstratierecht. Ook zijn de actievoerders continu gewezen op het feit dat zij de wet overtreden door hun aanwezigheid in het bos en dat dat strafrechtelijke gevolgen heeft.

Het bevoegd gezag (de burgemeester en de officier van justitie) heeft de politie nu opdracht gegeven om de strafbare feiten te beëindigen.’ Red het Sterrebos laat weten niet van plan te zijn om gebruik te maken van de alternatieve locatie.

Rechtszaak ingetrokken

VDL Nedcar heeft met De Groene Sporenwolf een akkoord gesloten voor natuurcompensatie. ‘Na constructieve overleggen hebben VDL Nedcar en stichting De Groene Sporenwolf (DGS) overeenstemming bereikt over een aanvullende omvangrijke compensatie van de bomenkap nabij de autofabriek in Born. VDL Nedcar gaat bomen kappen en verplanten om ruimte te maken voor uitbreiding. Die is nodig om de werkgelegenheid (ongeveer 4.200 banen) van de VDL-vestiging in Born langjarig te kunnen zekerstellen, voor welke opdrachtgever dan ook.’

Als tegenprestatie voor de natuurcompensatie, hebben DGS en Stichting Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland (SEVON) hun lopende bezwaarprocedures tegen de gebiedsontwikkeling bij de Raad van State ingetrokken.

Compensatie

VDL Nedcar gaat onder andere 55 bomen, met een minimale diameter van 40 centimeter, verplaatsen naar het naastgelegen Wolfrath-gebied. Daarnaast gaat het bedrijf een extra bijdrage leveren aan de leefbaarheid in en rond de woonkernen in de directe omgeving van Nedcar. Zo zal er een nieuwe aanplant van groenstroken bij Nieuwstadt komen.

Ook zal er een voetgangersbrug komen die de provinciale weg (N297) en de wandelroute van Nieuwstadt naar het Limbrichterbos met elkaar verbinden. Nedcar gaat zich ook inzetten voor de realisatie van een geluidsscherm en een natuurwal ten zuiden van Nieuwstadt. De kosten hiervoor lopen in de miljoenen euro’s.

Directeur John van Soerland van VDL Nedcar laat in een verklaring weten verheugd te zijn een overeenstemming te hebben bereikt: “Wij hechten aan een goede verstandhouding met onze omwonenden en de leefbaarheid van de woonkernen nabij onze fabriek ligt ons na aan het hart.”

‘Goede wil’

DGS en SEVON betreuren de kap van het bos, maar erkennen de goede wil van VDL Nedcar: “Een blijvende samenwerking als deze, tussen bedrijf, omwonenden en gemeenten, is bovendien een opsteker voor burgerparticipatie. Overleg met burgers is de komende tijd belangrijk voor de inzet van deze middelen.”

De actie in het Sterrebos hield de gemoederen flink bezig. Zo was er afgelopen zaterdag nog een demonstratie om de actievoerder een hart onder de riem te steken. Er kwamen zo’n 250 mensen op af.

Foto: Red het Sterrebos (Twitter)

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors