Politiek mengt zich in plannen voor uitbreiding megastal Koningsbosch

door | 26 augustus 2021, 10:33 | Nieuws

De gemeente Echt-Susteren wil opnieuw een vergunning verlenen voor de uitbreidingsplannen van varkenshouder Adriaan Straathof in Koningsbosch. Die wil een megastal bijbouwen. De lokale politiek bemoeit zich daar nu mee.

Eerdere vergunning vernietigd

De gemeente Echt-Susteren verleende al eerder een vergunning waarmee Straathof kon uitbreiden naar 6000 extra zeugen, maar die werd in mei dit jaar vernietigd door de rechter. Die gaf de stichtingen Varkens in Nood, Dier&Recht en Leefbaar Buitengebied gelijk.

Die stelden dat het fout is dat de gemeente Echt-Susteren zegt dat je alleen nog in beroep mag gaan als je eerst een zienswijze hebt ingediend. Dat was destijds in heel Nederland overigens gebruikelijk, maar in strijd met het verdrag van Aarhus volgens het Europees Hof. Daarop vernietigde de rechter de vergunning aan Straathof.

Nieuwe vergunning

Inmiddels heeft Straathof, een van de grootste varkenshouders van Europa, dezelfde vergunning nog eens neergelegd bij de gemeente. Nog ruim twee weken kan iedereen een zienswijze indienen voor de nieuwe megastal aan de Kerkstraat. Het is dan aan de gemeente wat ze met eventuele bezwaren doet. Het staat eenieder daarna nog vrij om naar de rechter te stappen, zienswijze ingediend of niet.

De nieuwe vergunning is voor twee politieke partijen reden om schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

Stikstofcrisis

Coalitiepartij GroenLinks Echt-Susteren vindt het frappant dat het college de vergunning wil verlenen. De eenmansfractie verwijst daarbij naar het coalitieakkoord. Daarin hebben alle coalitiepartijen afgesproken dat de gemeente in deze raadsperiode niet meewerkt aan de vestiging van nieuwe megastallen.

Het is onduidelijk of een nieuwe stal bij een bestaand bedrijf ook onder die afspraak valt. Ook vindt de partij dat de nieuwbouw niet valt te rijmen met de huidige stikstofproblematiek.

Stankoverlast

Volgens Lijst Samenwerking is ook bij deze vergunningsaanvraag nog veel onduidelijk voor omwonenden. De enige oppositiepartij in de raad wil dat de gemeente duidelijker communiceert over de uitbreidingsplannen. De partij vraagt het college ook om stankoverlast te onderzoeken. Nu al zouden veel mensen last hebben van stank van de stal. “Waardoor het ondoenlijk is om dan buiten te zitten of de was buiten te drogen”, aldus raadslid Bert Hendricks.

Beruchte eigenaar

Adriaan Straathof wordt ook wel ‘varkensbaron’ genoemd. Hij is de laatste jaren negatief in het nieuws geweest vanwege het dierenwelzijn in zijn stallen. In Duitsland kreeg de varkenshouder in 2014 zelfs een beroepsverbod vanwege ernstige dierenmishandeling.

De stichting Varkens in Nood laat weten de komende tijd naar het gemeentebesluit te kijken en zegt zeker een zienswijze in te dienen. Straathof was niet bereikbaar voor commentaar.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors