Restauratie oude dakpannenfabriek Echt gestart

door | 25 februari 2021, 16:41 | Nieuws

Er waren genoeg plannen, er gebeurde weinig, maar na een jarenlange stilte is donderdag begonnen met de eerste fase van de restauratie van de voormalige Echter dakpannenfabriek De Valk die in 1979 sloot.

Eerste vergunningen
“We zijn vandaag begonnen met het dak te verwijderen”, zegt Chanou de Boer van De Valk Zuid BV. Het gaat dan om het dak van Loods 14. Dat is de grote hal die haaks op de Aasterbergerweg ligt. Ook wordt gestart met andere werkzaamheden in het gebouw, waaronder het terug aanbrengen van een kelder.

Beroep tegen nieuw bestemmingsplan
De andere vergunningen die een volledige restauratie mogelijk maken, zijn nog in afwachting van een besluit van het college van burgemeester en wethouders. Goedkeuring kan pas worden verleend zodra het nieuwe bestemmingsplan Centrum Echt van kracht is. De gemeenteraad heeft al akkoord gegeven op dat bestemmingsplan, maar er is beroep aangetekend bij de Raad van State. “De verwachting is dat ergens in augustus of uiterlijk november de uitspraak volgt”, aldus De Boer. Ze zegt overigens dat het project daardoor geen grote vertraging oploopt.

Foodhal
De huidige plannen zijn om een Jumbo Foodmarkt op het terrein te vestigen. Volgens De Boer staat de uitbater van die foodmarkt al onder contract. Die huurovereenkomst wordt pas van kracht als het bestemmingsplan en bijbehorende vergunningen worden goedgekeurd. “Ook een bakker zit onder contract”, laat De Boer weten. Daarnaast voegt ze eraan toe dat er gesprekken lopen met een brouwerij en restaurant. “De lokaal ambachtelijke beleving staat centraal.”

Vanuit de Provincie Limburg kan De Valk Zuid BV rekenen op 572.013 euro subsidie voor het restaureren van het dak en de kelder bij Loods 14.

Boek
De Heemkundekring Echter Landj komt naar verwachting in 2023 met een boek over de historie van de voormalige dakpannenfabriek. Dat boek gaat het begin als middeleeuwse banmolen, de bouwstart van De Valk rond 1900 en de huidige ontwikkelingen. De dakpannenfabriek zorgde rond 1900 voor een grote werkgelegenheid in Echt en omstreken.

Foto: Google Streetview

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors