Restauratiewerkzaamheden De Valk deels stilgelegd door rechter

door | 4 augustus 2023, 10:55 | Nieuws

In Echt zijn de restauratiewerkzaamheden aan de historische dakpannenfabriek De Valk deels gestopt, in afwachting van een besluit over de geplande Jumbo foodmarkt.

Dat meldt De Limburger.

Rechter zet bouw stop

Ondanks eerdere opschorting van nieuwbouwplannen door de Raad van State, werd er toch gewerkt aan het herstel van de bestaande delen van het rijksmonument. De exploitatiemaatschappij achter het project hoopt op subsidies bij tijdige voltooiing van de restauratie, maar de vergunningen voor de werkzaamheden zijn tijdelijk stopgezet door een rechterlijke beslissing.

Tegenstanders van het plan verzochten de Raad van State om alle nieuwe werkzaamheden te schorsen zolang de lopende juridische procedure nog niet is afgerond. Ze vrezen onomkeerbare gevolgen als er doorgewerkt wordt voordat de uitspraak bekend is. De rechter heeft dit standpunt geaccepteerd en aangegeven dat het uitvoeren van werkzaamheden voor de bouw van de foodmarkt een risico vormt voor de initiatiefnemer. De Raad van State verwacht echter dat de uitspraak in de bodemprocedure niet al te lang op zich zal laten wachten, wat betekent dat de vertraging voor de restauratiewerkzaamheden waarschijnlijk beperkt zal blijven.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors