Stream op onze website offline

door | 28 juni 2021, 12:01 | Algemeen, SOL2 Nieuws

Sommige kijkers maken gebruik van onze streamdienst die via onze website te zien is. Door een storing in het datacentrum van Red Bee Media is dat vooralsnog niet mogelijk volgens hoofd TV Eric Piefer. Volledig buiten onze grenzen en onmogelijk om te fixen zonder de technische ondersteuning. SOL2 is als eerste aangesloten bij het platform dat destijds door de NLPO (overkoepelend orgaan lokale omroepen) in het leven werd geroepen om een meer overzicht te krijgen. Met dit initiatief moet een grotere invloed worden uitgeoefend op de kabel exploitanten. En dit lukt deels, mede door de politieke invloed van enkele partijen.

Hoofdredacteur Will Schmitz verbaast zich over de lengte van de storing. Volgens Schmitz is dit al enige tijd aan de gang. Wij proberen de kijker kunst en vliegwerk toch te bedienen maar nu lukt het even niet.

Red Bee Media was helaas niet voor commentaar bereikbaar en verwijst naar haar website en de daaraan gekoppelde termijnen.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors