Toch compensatie voor alle boeren na waterschade Limburg

door | 17 augustus 2021, 19:45 | Nieuws

Boeren die buiten de huidige waterschaderegelingen van de overheid voor de wateroverlast in Limburg vallen, krijgen alsnog een tegemoetkoming voor de geleden schade.

Dat zegt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Boeren- en tuindersorganisatie LTO Nederland deed eerder zijn beklag over de huidige regelingen, waardoor sommige boeren buiten de boot zouden vallen.

Uiterwaarden

Sinds afgelopen vrijdag, toen een kaart van het schadegebied gepubliceerd werd, werkt het ministerie aan het vormgeven van de regeling. Volgens de woordvoerster geldt de regeling ook voor alle landbouwbedrijven in de uiterwaarden.

Volgens LTO zouden Noord-Brabantse agrariërs in de omgeving van Boxmeer, die gewassen telen in de uiterwaarden van de rivier de Maas en ook last hebben van de wateroverlast in Limburg, geen recht op compensatie hebben omdat de uiterwaarden volgens de overheid bedoeld zijn als waterberging. Dat zijn gebieden die soms onder water kunnen worden gezet.

De boeren vinden dat er geen onderscheid moet worden gemaakt tussen binnen- en buitendijkse schade.

Ruim 200 boeren

LTO registreerde al ruim tweehonderd meldingen van aangesloten boeren die buiten de regeling leken te vallen, goed voor een geschatte schade van ongeveer 2,3 miljoen euro. Die schade komt door het verloren gaan van bijvoorbeeld aardappelen, snij- en korrelmaïs, graszaad, gras- en hooiland. De verwachting is dat het probleem bij meer boeren speelt, maar dat die zich nog niet hebben gemeld.

Foto: L1 Ruud van Broekhoven

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors