‘Turncoach met verleden in Echt voorwaardelijk geschorst’

door | 17 juni 2021, 14:50 | Nieuws

De tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft zijn eerste veroordeling uitgesproken tegen de coaches die worden verdacht van grensoverschrijdend gedrag in het turnen. Het betreft een voorwaardelijke schorsing van één jaar voor het stelselmatig negeren van turnsters.

Trainer uit Echt

Het zou volgens het Noordhollands Dagblad gaan om Nico Zijp, hoofdtrainer bij FlikFlak uit Den Bosch en coördinator van het regionaal talentencentrum Topturnen Zuid. Het ISR heeft de uitspraak wegens privacyregels geanonimiseerd naar buiten gebracht. Zijp was in het verleden coach bij een turnvereniging uit Echt. Hij scoutte de Weertse turnster Vera van Pol en werkte in een verder verleden met Patricia Lasomer.

Lees ookKNGU zet turntrainer op non-actief

Aangiften

Tegen de bewuste coach zijn, zo valt uit de uitspraak op te maken, in ieder geval veertien aangiften gedaan. Naast klachten over negeren bij bijvoorbeeld blessures en het niet aan het verwachtingspatroon voldoen, betrof het intimidatie (schreeuwen en kleineren), het niet dulden van tegenspraak, en de voortdurende kritiek op het gewicht van turnsters en de druk om af te vallen. Een aantal turnsters gaf aan psychische schade te hebben geleden.

Ontkenning

De coach ontkent in zijn verweer vrijwel alle aantijgingen. Van intimideren en kleineren was volgens hem geen sprake. Hij meent dat teleurstelling van de turnsters en hun ouders over het niet halen van gedroomde doelen de belangrijkste voedingsbodem is voor de klachten tegen hem.

Stok achter de deur

De tuchtcommissie oordeelt dat er wel degelijk sprake is van grensoverschrijdend gedrag en legde de straf op omdat er “gezien de ernst en duur van de bewezen overtredingen, mede vanuit preventief oogpunt, aanleiding is voor een stevige stok achter de deur”. De coach kan in beroep gaan tegen zijn straf.

Foto: Pexels

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors