Uitbreiding Nedcar: rechter zet voorlopig streep door kap Sterrebos

door | 14 oktober 2021, 14:48 | Nieuws

VDL Nedcar en de Provincie Limburg mogen voorlopig geen bomen kappen in het Sterrebos tussen Nieuwstadt en Holtum om de uitbreiding van de autofabriek mogelijk te maken.

Dat heeft de Raad van State donderdag bepaald. Het project om Nedcar uit te breiden loopt door de uitspraak vertraging op. De bedoeling was namelijk om vanaf 8 november al te beginnen met kappen.

Wachten tot definitieve uitspraak

Actiegroep De Groene Sporenwolf had bij de Raad van State een spoedprocedure aangevraagd om de kap tegen te houden. De hoogste bestuursrechter van ons land moet zich op een ander moment namelijk ook nog definitief uitspreken over vier binnengekomen bezwaren op de uitbreiding van Nedcar.

De Groene Sporenwolf wilde voorkomen dat 7,5 hectare bos over een maand al met de grond gelijk wordt gemaakt, terwijl nog niet duidelijk is of Nedcar in de toekomst überhaupt wel mag uitbreiden. Voorzitter Evert Masthoff van de actiegroep zegt verrast te zijn met de uitspraak. “Dit wekt vertrouwen voor het gevolg.”

Nieuwe zittingsdatum onbekend

De kapvergunning is nu geschorst totdat de Raad van State definitief uitspraak doet over de uitbreidingsplannen van VDL Nedcar. Een woordvoerder van de Raad van State laat weten dat die zitting waarschijnlijk ergens volgend jaar wordt ingepland.

Nedcar: Niet verwacht, tegenvaller

VDL Nedcar zag deze uitspraak niet aankomen en noemt het een tegenvaller. “De kap van het Sterrebos is noodzakelijk om de toekomst zeker te stellen. Wij beraden ons op te nemen stappen”, zegt een woordvoerder. De provincie laat weten de definitieve uitspraak af te wachten.

Natuurgevolgen belangrijker dan economie

“De voorzieningenrechter is van oordeel dat het belang van de stichting om onomkeerbare gevolgen voor de natuur te voorkomen zwaarder weegt dan het economische belang van VDL Nedcar om nu al te starten met de aanleg van een tweede productielijn”, laat een woordvoerster van de Raad van State weten.

Met de kap zou de helft van het Sterrebos en een volledig populierenbos verdwijnen. “Beide bossen zijn moeilijk of niet te vervangen, hebben een ontwikkeltijd van meer dan 100 jaar en er leven beschermde diersoorten”, aldus de zegsvrouw.

In mei demonstreerden ongeveer 100 mensen tegen de kap van het Sterrebos:

Tweede poging

De Provincie Limburg en Nedcar willen vanaf 8 november beginnen met de kap van meer dan de helft van het bos, zodat de autofabriek een tweede productielijn kan optuigen. Het is de tweede keer dat de actiegroep een spoedprocedure aanvroeg om de kap tegen te houden.

De Raad van State besliste in juni nog dat er geen spoed was, omdat er nog geen Wnb-ontheffing was verleend om de dieren in het bos te mogen doden en bomen te kappen. Vlak na die uitspraak verleende de Provincie Limburg wel die ontheffing, waardoor het actiecomité opnieuw richting rechter stapte.

Stikstof

Een van de vier bezwaarmakers is ook De Groene Sporenwolf. De inhoud van hun bezwaar is dat de stikstofberekeningen in het uitbreidingsplan niet goed zijn gedaan. Provincie Limburg heeft recent nog een extra onderzoek laten uitvoeren met de juiste rekenmethode en blijft erbij dat de uitbreiding qua stikstof geen gevolgen heeft voor Natura 2000-gebieden in de buurt.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors