Veel Limburgers niet voorbereid op overstroming

door | 19 oktober 2021, 13:36 | Nieuws

Voor de overstromingen van juli dit jaar waren veel inwoners van Noord- en Midden-Limburg niet voorbereid op een overstroming. Vantevoren maakte 63 procent zich geen zorgen, nu is dat gedaald naar 37 procent.

Ook een evacuatie vanwege een overstroming was voor driekwart van de inwoners geen punt van zorg. Dat blijkt uit een enquête onder inwoners in het gebied van de Veiligheidsregio Limburg-Noord over de overstroming in juli.

Huis verlaten

Aan het onderzoek deden in totaal 2219 inwoners mee. Daarvan woonde 40 procent in een gebied waar inwoners het advies kregen te evacueren vanwege het hoogwater. Het overgrote deel trof maatregelen om eigendommen te beschermen: 64 procent heeft inboedel hoger geplaatst, 42 procent plaatste zandzakken en 17 procent bracht spullen naar elders. Driekwart van deze mensen kreeg daarbij hulp van buren, vrienden of familie.

Onverwacht

De helft van de inwoners die te horen kregen hun woningen te verlaten, had helemaal niet verwacht dat ze zouden moeten evacueren. Ruim vier op de vijf mensen waren ook niet van plan om weg te gaan, tot ze het dringende advies kregen om te evacueren. Maar niet iedereen vertrok, blijkt uit het onderzoek. Vaak bleef een persoon achter om op het huis te letten, in een kwart van de gevallen bleef het hele huishouden gewoon thuis.

Bijna 10 procent van de respondenten hield ook daadwerkelijk schade aan de overstroming over.

Informatie onvoldoende

Over de informatieverstrekking van de Veiligheidsregio zijn de meningen verdeeld. Zo is de helft van de mensen niet tevreden over het NL-Alert dat verstuurd werd rond het hoogwater. Ze vonden vooral dat ze onvoldoende informatie kregen om de risico’s in te schatten.

De online persconferenties van de Veiligheidsregio werden goed gevolgd. Ruim 70 procent keek er naar. Maar de reacties daarop zijn wisselend. Er waren ongeveer evenveel positieve als negatieve reacties op de informatie die in de persconferentie werd gegeven.

Onderzoek

Aan de hand van het onderzoek wil de veiligheidsregio meer inzicht krijgen in hoe inwoners van Noord- en Midden-Limburg de periode van hoogwater van 15 tot en met 18 juli, de evacuatie en de communicatie hebben ervaren. Met deze informatie wil de regio zich beter voorbereiden op toekomstige rampen en crises.

De veiligheidsregio kreeg van de respondenten een 6,7 als waardering voor hun werkzaamheden.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors