Verleggen gasleidingen A2-verbreding gaat niet door vanwege broedende roeken

door | 18 oktober 2021, 16:35 | Nieuws

Het verleggen van gasleidingen om de A2-verbreding tussen knooppunt Het Vonderen en Kerensheide mogelijk te maken, gaat dit jaar niet meer gebeuren.

Broedende roeken

Volgens de planning van Rijkswaterstaat zouden drie van de zes gasleidingen dit jaar worden verlegd en de andere helft in 2022. Broedende roeken in de buurt hebben daar een stokje voor gestoken. De familie van de kraai geniet een beschermde status en het is verboden nesten te verplaatsen of te vernielen.

Daarnaast moesten verschillende gasleidingen ook nog eerst onderhoud krijgen. Rijkswaterstaat heeft daarom met de Gasunie besloten om alle verleggingen volgend jaar uit te voeren. Tijdens die werkzaamheden hebben alle huishoudens gewoon gas.

Het project loopt door het uitstel geen vertraging op volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Volgens de planning is het project klaar tussen 2025-2027.

Op deze plekken worden de gasleidingen verlegd:

Bodemonderzoek

De laatste tijd is er ook bodemonderzoek gedaan langs de snelweg. Uit de tussenresultaten blijkt dat er geen bijzondere archeologische vondsten of onontplofte oorlogsresten zijn ontdekt. De risico’s voor de aannemer, die nog gecontracteerd moet worden, zijn vergelijkbaar met andere infrastructurele werken, laat Rijkswaterstaat weten. Er loopt onder andere ook nog een onderzoek naar de flora en fauna.

Doorstroming

De verbreding naar twee keer drie rijstroken met vluchtstrook moet leiden tot een betere doorstroming van het verkeer. Zo ging het vanochtend nog mis toen twee vrachtwagens bij Born botsten. Automobilisten tot aan knooppunt Het Vonderen ondervonden hinder van het ongeluk.

“Het te verbreden stuk zit op het smalste stukje Nederland”, vertelt gedeputeerde Maarten Van Gaans. “Bij een ongeval, werkzaamheden of veel weggebruikers is het al snel te druk. Door de weg te verbreden wordt niet alleen de doorstroming en de verkeersveiligheid beter, ook neemt het sluipverkeer af en kan de Limburgse economie zich verder ontwikkelen.”

Foto: Rijkswaterstaat

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors