Vijf vragen over arbeidsmigranten en huisvesting in Echt-Susteren

door | 3 juni 2021, 15:45 | Nieuws

In Linne hebben de autoriteiten vorige week 58 arbeidsmigranten ontdekt die onder erbarmelijke omstandigheden op een boerderij leefden (zie foto). Emile Roemer, voorzitter van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, zegt dat er meteen stappen moeten worden gezet om arbeidsmigranten beter te beschermen. De directeur van het Venrayse uitzendbureau Otto Work Force houdt de gemeente Maasgouw aansprakelijk.

Hoe zit dat in Echt-Susteren? Vijf vragen over arbeidsmigranten en huisvesting in onze gemeente:

1. Hoeveel arbeidsmigranten telt Echt-Susteren?

De gemeente Echt-Susteren heeft daar geen exacte cijfers van en baseert zich op de Monitor Internationale Werknemers. De beschikbare cijfers gaan van 2016 tot en met 2018 en daaruit komt een gemiddelde van zo’n 470 internationale werknemers. Van de jaren 2019 en 2020 zijn geen cijfers bekend.

Aantal internationale werknemers in Echt-Susteren

Limburg is de provincie met de meeste arbeidsmigranten van ons land. Het aantal arbeidsmigranten in heel Limburg is tussen 2010 en 2018 gegroeid met 47 procent, blijkt uit onderzoek van Decisio. In Midden-Limburg is de groei zelfs 111 procent. Een in 2018 uitgevoerd onderzoek komt uit op een schatting van 6.170 buitenlandse werknemers in Midden-Limburg in 2018. Dat aantal is nog hoger omdat niet iedereen zich inschrijft.

2. Hoeveel huisvestingslocaties zijn er in onze gemeente?

De grootste locatie in Echt-Susteren is die waar 104 arbeidsmigranten zijn ondergebracht, laat de gemeente weten na vragen van SOL2. In de afgelopen jaren zijn verschillende verzoeken bij de gemeente Echt-Susteren ingediend voor huisvesting van arbeidsmigranten. Het is namelijk verplicht om een vergunning aan te vragen zodra je meer dan vier arbeidsmigranten wil onderbrengen.

Een paar aanvragen zijn toegewezen, een paar afgekeurd en een aantal is nog in behandeling. De gemeente gaf naast het adres waar meer dan 100 mensen zijn ondergebracht ook goedkeuring voor locaties met respectievelijk twintig, zestien en vier arbeidsmigranten.

3. Bij welke bedrijven werken de arbeidsmigranten?

Bij hoeveel bedrijven de arbeidsmigranten werken is niet bekend. “De sectoren waarbinnen arbeidsmigranten in Echt-Susteren werkzaam zijn, betreffen met name de logistieke en agrarische sector”, zegt de gemeente.

Een voorbeeld uit de agrarische sector is aspergebedrijf Goertz in Maria Hoop, dat in 2018 een vergunning kreeg om arbeidsmigranten te huisvesten. En in de logistieke sector werken bijvoorbeeld arbeidsmigranten bij het distributiecentrum van Action in Echt, al is niet duidelijk waar die wonen.

Bekijk hier wat Roemer en de burgemeester van Maasgouw zeggen over de ontdekte arbeidsmigranten in Linne:

4. Aan welke voorwaarden moeten locaties in Echt-Susteren voldaan?

Gemeente Echt-Susteren verplicht huisvesters om een exploitatievergunning aan te vragen zodra er meer dan vier arbeidsmigranten worden ondergebracht. Buurgemeente Maasgouw gaat dat na de zomer pas invoeren en hoopt zo meer zicht te krijgen op het aantal arbeidsmigranten in de gemeente om een situatie zoals in Linne te voorkomen.

Echt-Susteren heeft in 2019 een beleidsnotitie aangenomen over de huisvesting van shortstay-arbeidsmigranten. Daarin staat onder meer dat de onderkomens moeten voldoen aan de ‘Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten’ van de Stichting Normering Flexwonen.

Daarnaast staat in het beleid dat er in het buitengebied maximaal 120 arbeidsmigranten mogen worden ondergebracht per locatie. In stedelijk gebied is het maximum per initiatief 8. Bij leegstaande grote complexen kan van dat maximum worden afgeweken, mits de woon- en leefkwaliteit kan worden gegarandeerd en er geen overlast door parkeren ontstaat.

5. Zijn er regels voor de arbeidsmigranten en worden klachten geregistreerd?

In de exploitatievergunning moet de huisvester aangeven hoe hij wil omgaan met het beheer en toezicht, de parkeervoorziening en hoe de communicatie met de klachtenregistratie geregeld is. Daarnaast dient op elke locatie een handboek of informatiekaart te liggen met de huis- en leefregels en telefoonnummers van hulpdiensten die de taal van de arbeidsmigrant spreken. De gemeente houdt klachten over (huisvesting van) arbeidsmigranten niet apart bij.

Foto: Gemeente Maasgouw

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors