Vrehen kan zich grotendeels vinden in IKL-rapport

door | 23 juni 2021, 14:19 | Nieuws

Oud-directeur Herman Vrehen uit Nieuwstadt is het op hoofdlijnen eens met het rapport over de gang van zaken bij de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL).

Dat rapport is opgesteld door Rienk Goodijk, hoogleraar governance van de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Opgeblazen verhaal

De Raad van Toezicht van IKL had er opdracht voor gegeven. Aanleiding daarvoor was een publicatie in NRC waarin werd gesteld dat Vrehen tonnen subsidie had doorgesluisd naar eigen werkmaatschappijen die opdrachten en diensten uitvoerden voor IKL. Volgens Vrehen blijkt uit het rapport dat sprake is van een opgeblazen verhaal. Wel zijn er duidelijke verbeterpunten, ook voor de Raad van Toezicht, aldus Vrehen.

In het rapport wordt onder meer geconcludeerd dat door een gebrek aan een goede verslaglegging en daarmee transparantie – over verklarende factoren, overwegingen en dergelijke – de ophef uiteindelijk veel groter dan nodig is geweest.

Belangenverstrengeling

“Nu is er een – mijns inziens overdreven – beeld kunnen ontstaan van bestuurlijke zelfverrijking en een afwezige RvT die onvoldoende kritisch toezicht heeft gehouden op de gang van zaken bij IKL en veel ondeugdelijke praktijken heeft toegelaten”, zo luidt één van de conclusies van hoogleraar Goodijk. Dat neemt niet weg dat de hoofdconclusie van het rapport is dat Vrehen zich wel degelijk schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling, al is van zelfverrijking niks gebleken.

Geen inzicht in nevenfuncties

Hij heeft duidelijk grenzen overschreden, zo wordt geconstateerd. Zo heeft hij de Raad van Toezicht onvoldoende of soms niet geïnformeerd over samenwerking met bedrijven waarvan Vrehen ook eigenaar was. Terwijl hij daarvoor geen vrijbrief had en dus de RvT er ook bij had moeten betrekken. Ook omdat een deel van de Raad geen inzicht had in zijn nevenfuncties.

Raad van Toezicht

Maar ook de RvT zelf had zich heel anders moeten opstellen, beschrijft het onderzoek. Ze is te veel mee blijven besturen en netwerken om IKL weer op orde te krijgen en heeft daarbij haar eigen kritische en onafhankelijke rol verwaarloosd. Ook was de RvT geen samenhangend team en wist ze weinig van wat op de werkvloer speelde en was er geen sprake was van een open cultuur. “Eigenlijk durfde niemand iets te zeggen over mogelijke belangenverstrengeling. Er werd alleen wat lacherig over gedaan”, zo wordt een medewerker aangehaald.

Kritiek omarmen

De inmiddels demissionaire Raad van Toezicht liet eerder in een reactie weten het rapport te onderschrijven, de gang van zaken enorm te betreuren en afstand te nemen van de inmiddels ontslagen directeur Vrehen waarmee de vertrouwensrelatie beschadigd is. Maar ook de kritiek ook haar eigen functioneren, omarmt de RvT.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors