Weer meldingen van rattenoverlast Koningsbosch: ‘Moeilijk om bron op te sporen’

door | 10 mei 2021, 16:51 | Nieuws

Ook dit jaar hebben verschillende inwoners van Koningsbosch weer melding gemaakt van rattenoverlast. In 2020 kreeg de gemeente in totaal acht meldingen van rattenoverlast binnen. Dit jaar zijn er tot nu toe zes meldingen bekend bij de gemeente Echt-Susteren.

De meeste meldingen komen vroeg in het jaar als akkers worden omgeploegd en bewerkt. Ratten vinden dan minder voedsel en trekken richting huizen. Volgens een gemeentewoordvoerder is het een bekend probleem in de buitengebieden.

Vooral voorkomen

De plaagdierbeheerser van de gemeente heeft een aantal adressen bezocht waar ze last hadden van het ongedierte. Volgens de gemeentewoordvoerder wordt daarbij vooral ingestoken op preventieve maatregelen om de ratten niet meer aan te trekken. “Er wordt bijvoorbeeld gekeken hoe mensen die kippen houden het voer opslaan. Dat kan ratten aantrekken.”

Gif geen optie

Rattengif zal niet snel worden ingezet door de gemeente. Er zijn namelijk strikte voorwaarden voor het gebruik van gif in de openbare ruimte. Dat rondom Koningsbosch de beschermde korenwolf leeft, maakt het alleen nog maar lastiger. Rattengif dat inwoners van Koningsbosch zelf nog hebben liggen, raakt langzaam op volgens de gemeente. Het gif is niet meer vrij te verkrijgen voor particulieren.

Schaamte

Niet iedere inwoner van Koningsbosch werkt even goed mee om het rattenprobleem aan te pakken. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van schriftelijke vragen van partij Lijst Samenwerking over de rattenoverlast. Het gemeentebestuur zegt dat er ook mensen zijn die, mogelijkerwijs uit schaamte, zeggen dat er geen ratten bij hun zitten. Ook komt het geregeld voor dat niemand thuis is. “Dat maakt het moeilijk om een bron op te sporen”, aldus het gemeentebestuur.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors