Begroting 2022: dit zijn de plannen van de gemeente Echt-Susteren

door | 12 oktober 2021, 15:12 | Cultuur, Nieuws, Politiek, Sport

De gemeente Echt-Susteren heeft de begroting voor 2022 gepresenteerd. De gemeenteraad buigt zich 4 november over de plannen. SOL2 zet de ‘speerpunten’, zoals de gemeente het zelf noemt, op een rij:

Lees ook: Begroting 2022: kleine lastenstijging, miljoeneninvesteringen in verschillende kernen

Openbare Ruimte

 • gebiedsvisie Roosteren: herontwikkeling voormalige basisschool en omgeving, woningbouw, diverse infrastructurele projecten en riolering
 • gebiedsvisie Nieuwstadt: wegen en riolering
 • gebiedsvisie Pey: herinrichting Kerkweg/Schoolstraat; herinrichting Clarastraat/Lisweg; diverse woningbouw en wegen en riolering
 • gebiedsvisie Susteren: ontwikkelen locatie Willibrordusplein; herontwikkeling leegstaande detailhandelslocaties; diverse woningbouw
 • programma centrum Echt: planologische procedure centrum Echt; diverse infrastructurele projecten; activering bestaand winkelcentrum; realisatie Foodmarkt; herontwikkeling leegstaande detailhandelslocaties
 • woningbouw: Bocage; centrum Echt (onder andere voormalige Apollo/Stoba-locatie); Juliana-/Emma-/Mussenstraat; locatie voormalige Dakpannenfabriek Cuijpers; Sterrendael; centrum Susteren; Schoolstraat, Nieuwstraat en diverse woningbouwprojecten (Ruimte voor Ruimte-woningen) in alle kernen
 • VDL Nedcar: realisatie diverse projecten vanuit de Projectenkaart Swentibold
 • uitbreiding de Berk III: planologische procedure en start realisatie

Sport & Cultuur

 • doorontwikkeling Leisurepark In de Bandert: realiseren van turnhal nabij sporthal en realiseren van een multifunctionele voorziening in het voormalige pand van De Ballon
 • uitvoering lokaal sportakkoord
 • inzet verenigingsondersteuning vanwege gevolgen corona
 • faciliteren evenementen Passie Verhaol en Heiligdomsvaart Susteren
 • deelname project cultuurregio Noord- en Midden-Limburg
 • project Inventarisatie kunst in de openbare ruimte

Toerisme

 • afronden van de verdere verdieping van Het Smalste Stukje Nederland en van Cittaslow met ook uitbreiding van dit laatstgenoemde netwerk naar buurgemeente Selfkant

Onderwijs

 • renovatie gebouw Connect College, locatie Populierlaan 1 en schoolgebouwen basisonderwijs
 • passende huisvesting leerlingen Taalschool De Driepas

Sociaal domein

 • implementatie pilot Intensieve begeleidingstrajecten Jeugd
 • start leefstijl interventie programma HealthyLIFE
 • project Met minder kaders naar meerderjarigheid Jeugd
 • uitvoering Lokaal Preventie Akkoord

Bestuur

 • het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen; deze vinden plaats op 16 maart 2022
 • opstellen Integraal Veiligheidsplan 2023-2026
 • duurzaamheid: transitievisie Warmte: bewustwording, promotie en stimulering; realisatie zonneparken; windmolenpark: MER-procedure en locatiebepaling
 • omgevingswet: implementatie omgevingswet: de basis op orde; start voorbereiding Omgevingsvisie diverse bestemmingsplannen
 • actualisering volkshuisvestelijk beleid
 • implementatie Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)
 • algemene verkeerstechnische aanpassingen
 • uitvoering overige projecten volgend uit GRP 2022-2026

 • https://live.i-novativeradio.com/sol2
 • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors