Extra onderzoek: ‘Geen grote gevolgen voor natuur bij uitbreiding Nedcar’

door | 1 oktober 2021, 16:41 | Nieuws

Ook uit een extra onderzoek blijkt dat de uitbreiding van Nedcar geen grote gevolgen heeft voor Natura 2000-gebieden in de buurt.

Dat meldt de Provincie Limburg vrijdag. De reden voor het extra onderzoek was een uitspraak van de Raad van State in een andere zaak.

Rekenprogramma

De Provincie en Nedcar hadden tijdens de plannen voor de uitbreiding al een stikstofdepositie-onderzoek laten doen. Daaruit bleek toen ook dat er geen grote gevolgen zijn voor de natuur als de Nedcar-fabriek uitbreidt en twee provinciale wegen (N297 en N276) worden verlegd. Maar nadat groen licht voor de Nedcar-uitbreiding was gegeven, oordeelde de hoogste bestuursrechter van ons land in een andere zaak dat de berekening van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden mogelijk onvolledig is.

Volgens de Raad van State is dat het geval bij het gebruik van een wettelijk voorgeschreven rekenprogramma, dat ook de provincie hanteert. Het programma houdt geen rekening met wegen die liggen op een afstand groter dan vijf kilometer. Uit het extra onderzoek, wat daar wel naar keek, blijkt dat dit geen grote verschillen oplevert.

Beroep

Actiecomité De Groene Sporenwolf is een van de vier bezwaarmakers op de uitbreidingsplannen van Nedcar. De groep stapte juist naar de Raad van State om aan te kaarten dat de stikstofdepositieberekening  verkeerd is gedaan. Nu de provincie de resultaten van het extra onderzoek heeft gepubliceerd, lijkt dat argument niet meer geldig. De groep is daarnaast nog in afwachting van de uitspraak in een spoedprocedure om de kap van het Sterrebos tussen Holtum en Nieuwstadt tegen te houden.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors