Nieuwstadtse wijk Cristina voorgedragen voor subsidie aardgasvrij wonen

door | 20 oktober 2021, 05:35 | Nieuws

Het Nieuwstadtse Cristina is volgens de gemeente de meest kansrijkste wijk in Echt-Susteren om aardgasvrij te maken met Rijkssubsidie.

Over paar maanden duidelijkheid

Ook In de Mehre (Susteren) en de kern Maria Hoop waren daarvoor in de running, maar na een informatieavond voor inwoners van de drie wijken eind september ziet de gemeente het meest erin om Cristina voor te dragen voor de subsidie Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Begin 2022 wordt duidelijk of de gemeente de subsidie voor de wijk krijgt toegekend. De gemeente start deze winter alvast met het monitoren van het energieverbruik van de woningen.

Lees ook: Drie wijken maken kans op subsidie voor aardgasvrij wonen

De gemeente denkt dat In de Mehre verduurzaamt kan worden zonder een PAW-subsidie. De woningen in de wijk in Susteren zijn namelijk vrij nieuw. Maria Hoop is wat complexer, daarom neemt de gemeente die wijk mee in de nationale isolatiecampagne van volgend jaar. Alle inwoners kunnen daar overigens aan meedoen, maar meer informatie volgt nog.

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors