Remkes grijpt in bij mogelijke verkoop grond aan Herman Vrehen

door | 23 april 2021, 09:25 | Nieuws

Waarnemend gouverneur Johan Remkes heeft een stokje gestoken voor de mogelijke verkoop van grond aan de ontslagen IKL-directeur en oud-CDA gedeputeerde Herman Vrehen uit Nieuwstadt. In een mededeling aan het Limburgs Parlement stelt Remkes dat ‘hangende de onderzoeken naar de handelswijze van de heer Vrehen in bredere zin er geen onomkeerbare besluiten zullen worden genomen voor zover het de verkoop van gronden aan particulieren betreft’.

Natuurcompensatie uitbreiding Nedcar

De zaak waar het om gaat betreft natuurcompensatie voor de uitbreiding van autofabriek VDL Nedcar in Born. In en rond de kernen Nieuwstadt en Holtum gaat het om twee keer tien hectare groen. De provincie overlegt momenteel met de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren over de precieze uitwerking, schrijft 1Limburg. Remkes reageert met zijn ingreep op een artikel in NRC. Strekking daarvan is dat Vrehen zich als adviseur van de provincie zou bevoordelen bij een grondtransactie.

Lees ook: ‘Herman Vrehen regelde natuurgebied in eigen achtertuin Nieuwstadt’

Uitbreiding tuin Herman Vrehen

Volgens NRC stelde de Stichting Landschapspark Susteren, met Vrehen als voorzitter, in opdracht van de provincie een plan op voor de beoogde natuurcompensatie. Onderdeel daarvan was dat binnenkort landbouwgrond wordt opgekocht en omgevormd tot ‘groene entree’ van Nieuwstadt, zo meldt de krant. Een deel van die landbouwgrond zal worden doorverkocht aan de omwonenden ter uitbreiding van hun tuinen. En één van die omwonenden heet Herman Vrehen, aldus NRC.

Vragen over ‘onlogische’ natuurcompensatie

Er zijn inmiddels door GroenLinks schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren over deze kwestie. De politieke partij vraagt zich af waarom twee locaties aan de noordkant van Nieuwstadt zijn aangewezen voor groencompensatie. “Daar waar de overlast van VDL Nedcar en de N297 voor de inwoners van Nieuwstadt het minst is”, zegt raadslid Thijs Wetemans.

De provincie neemt de twee nieuwe groenlocaties voor haar rekening. Maar de partij wil weten of het college ook een vinger in de pap heeft en niet beter kan aansturen op groencompensatie aan de westkant (tussen Nieuwstadt en Nedcar) en de zuidkant (vanwege overlast N297). Ook wil de partij weten of het college van B&W op de een of andere manier is betrokken bij het kiezen voor de twee locaties voor de provinciale wettelijke compensatie.

De twee aangewezen groencompensatie-locaties waar vragen over zijn gesteld:

Foto: L1

  • https://live.i-novativeradio.com/sol2
  • SOL2 Radio


  Bekijk SOL2 TV


Onze sponsors